A- A A+
Podrška ranjivim grupama kroz partnerstvo sa EU U cilju pružanja podrške na planu povećanja kvaliteta i unapređenja održivosti socijalnih... Opširnije...
Građani odlučuju o budžetu Poštovani sugrađani i sugrađanke, Molimo Vas da od ponuđenih projekata zaokružite ... Opširnije...
Raspisan javni poziv u okviru projekta „Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” Za projekat „Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika... Opširnije...
Počinju radovi na izgradnji "pametne zgrade" Povodom početka radova na izgradnji Smart up city centra, Novi Pazar je posetila ministarka nauke... Opširnije...
“Reintegracija 2” – nova prilika za teže zapošljive kategorije stanovništva Svečana promocija projekta “Reintegracija 2 – dalja podrška održivoj (re)integr... Opširnije...

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops