A- A A+

Informativni centar o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Novog Pazara

 
Sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova realizuje se u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji".
 
Shodno članu 6. Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovodi grad Novi Pazar, formiran je informacioni centar u svrhu komunikacije sa građanima.
 
Za sva pitanja građana i privrednih subjekata u vezi Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova možete se obratiti Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije na teritoriji grada Novog Pazara.
 
Kontakt podaci:
Telefon: 020/5151-122
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Važna dokumenta:
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova .pdf
2. Rešenje o formiranju komisije za realizaciju mera energetske sanacije .pdf

 

ŽALBENI MEHANIZAM
Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji

Šta se podrazumeva pod žalbom na ovom projektu ?

Žalbom se smatraju: zahtevi za dostavlјanjem dodatnih informacija i pojašnjenja, prigovori, pritužbe, komentari i sugestije i drugi oblici izražavanja različitih primedbi na neku od projektnih aktivnosti tokom implementacije projektnih aktivnosti na sprovođenju mera energetske efikasnosti u domaćinstvima u Srbiji, u lokalnim samoupravama koje su obuhvaćene ovim projektnom.

Šta je žalbeni mehanizam na ovom projektu?

Sve aktivnosti kojeće se uspostaviti na nivou projekta a koje obezbeđuju upravlјanje žalbama. Omogućava analizu primlјenih žalbi, sa cilјem usmeravanja budućih aktivnosti na implementaciji projekta i angažovanju zainteresovanihstrana, radi postizanja bolјih ukupnih rezultata.

Šta je svrha podnošenja žalbe?

Projekatje osmišlјen da unapredi energetsku efikasnost u domaćinstvima u Srbiji. Tokom implementacije se preduzimaju mere koje treba da spreče negativan uticaj na životnu sredinu i socijalno okruženje. Svrha podnošenja žalbeje da predupredi ili reši bilo kakve negativne ekološke i društvene posledice tokom sprovođenja projekta na kojese skrene pažnja putem pojedinačnih žalbi.

Ko može podneti žalbu?

Svaki pojedinc, grupa ili organizacija na koje projekatutiče ili je zainteresovan za projekat.

Podaci o lokalnom menadžeru za žalbe


Obaveštavamo građane da je uspostavljen Žalbeni mehanizam vezan za Projekat “Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji”, formirana je Služba za prijem žalbi, i imenovan je Lokalni menadžer za žalbe.

Kontakt podaci:

Lokalni menadžer za žalbe: Elmina Koničanin
Adresa:

Odeljenje za komunalne, stambene i poslove saobraćaja, Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, ul. Stevana Nemanje 2, 36300 Novi Pazar 

Telefon: 020/5151-122 (radnim danima od 10 do 13)
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Važna dokumenta:
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Letak za žalbe .pdf
2. Žalbeni formular .pdf

Više o Projektu i Žalbenom mehanizmu možete saznati na internet stranici: Ministarstva rudarstva i energetike (http://www.mre.gov.rs/)

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops