A- A A+

Spisak ozakonjenih objekata

 

2017.

Red. brojBroj predmetaPodnosilac zahtevaDatum izdavanja rešenjaDatum objave
001. 351-1166/16 Fahir Hamzagić 04.01.2017.god. 18.01.2017.god.
002. 351-5579/10 Enver Murić 04.01.2017.god. 18.01.2017.god.
003. 351-5597/10 Dragiša Marković 05.01.2017.god. 18.01.2017.god.
004. 351-999/16 Idriz Aljušević 05.01.2017.god. 18.01.2017.god.
005. 351-202/14 Murat Paučinac  06.01.2017.god.  18.01.2017.god. 
006. 350-1097/03 Ferid Pepić 09.01.2017.god. 18.01.2017.god.
007. 350-4625/03 Enver Mavrić 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
008. 350-4597/03 Jonuz Šemović 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
009. 350-1185/03 Nail Đerlek 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
010. 351-641/16 Fadilj Rizović 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
011. 350-438/03 Zenun Mučić 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
012. 351-1362/16 Mehemdin Bećović 12.01.2017.god. 18.01.2017.god.
013. 350-3986/03 Ahmedin Ramo Mekić 12.01.2017.god. 18.01.2017.god.
014. 351-1809/10 Mustafa Crnovršanin 12.01.2017.god. 18.01.2017.god.
015. 350-1775/03 Čeda Jovanović 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
016. 350-3001/03 Mustafa Crnovršanin 12.01.2017.god. 18.01.2017.god.
017. 351-1040/16 Bajram Bilalović 13.01.2017.god. 18.01.2017.god.
018. 350-736/03 Mehmedin Omerović 13.01.2017.god. 18.01.2017.god.
019. 350-1408/03 Hamid Faković 13.01.2017.god. 18.01.2017.god.
020. 351-5358/10 Bisera Ganić 13.01.2017.god. 18.01.2017.god.
021. 351-1216/10 Husein Hasanović 16.01.2017.god. 18.01.2017.god.
022. 351-3690/10 Vukoica Vasiljević 16.01.2017.god. 18.01.2017.god.
023. 350-913/03 Izet Emčović 06.01.2017.god. 18.01.2017.god.
024. 350-747/03 Bahrija Plojović 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
025. 351-1325/16 Jonuz Smaić 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
026. 351-1365/16 Ševala Ajdinović 17.01.2017.god.; 18.01.2017.god.
027. 351-1560/10 Omer Gegić 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
028. 351-750/13 Izet Koca 05.01.2017.god. 18.01.2017.god.
029. 350-3081/03 Hajradin Tiganj 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
030. 351-1402/16 Čeda Jovanović 10.01.2017.god. 18.01.2017.god.
031. 351-577/09 Velibor Majdak 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
032. 350-884/03 Ahmedin Holić 18.01.2017.god. 18.01.2017.god.
033. 351-1133/16 Alija Bihorac 20.01.2017.god. 30.01.2017.god.
034. 351-5343/10 Hakija Etemović 19.01.2017.god. 30.01.2017.god.
035. 350-1443/03 Ćamil i Muamer Bronja 19.01.2017.god. 30.01.2017.god.
036. 351-1670/10 Radoica Majdak 20.01.2017.god. 30.01.2017.god.
037. 351-742/10 Meho Đerlek 23.01.2017.god. 30.01.2017.god.
038. 351-5674/10 Fuad Ćosović 23.01.2017.god. 30.01.2017.god.
039. 351-5416/10 Jonuz Ahmetović 23.01.2017.god. 30.01.2017.god.
040. 351-397/16 Nafilj Rizović 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
041. 351-27/10 Sabit Mekić 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
042. 351-1852/16 Mahit Berović 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
043 351-1390/16 Hajrulah Jahović 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
044. 351-681/16 Elmaz Omerović 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
045. 351-3875/10 Selmo Mušović 25.01.2017.god. 30.01.2017.god.
046. 350-2393/03 Zićrija Jahija 25.01.2017.god. 30.01.2017.god.
047. 351-789/16 Zeko Balićević 25.01.2017.god. 25.01.2017.god.
048. 351-1190/16 Šaćir Sulejmanović 25.01.2017.god. 30.01.2017.god.
049. 351-1825/16 Mirko Tiosavljević 26.01.2017.god. 30.01.2017.god.
050. 350-1873/03 Safet Sulić 26.01.2017.god. 30.01.2017.god.
051. 350-1157/03 Zada Plojović 26.01.2017.god. 30.01.2017.god.
052. 351-395/16 Nafilj Rizović 26.01.2017.god. 30.01.2017.god.

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika