A- A A+

GRAD NOVI PAZAR
Opis delatnosti:
Državni poslovi
Poreski identifikacioni broj:
104004496
Matični broj: 07192061

Kontakt telefon: 020/313-644
  020/320-760
E-mail: grad@novipazar.org.rs

 

KABINET GRADONAČELNIKA
Adresa: 
Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar
Radno vreme: 
od 7:30 do 15 sati, od ponedeljka do petka

Kontakt telefon: 020/331-040
E-mail: kabinet@novipazar.org.rs

 

KABINET PREDSEDNICE SKUPŠTINE GRADA
Adresa: Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar
Radno vreme: od 7:30 do 15 sati, od ponedeljka do petka

Kontakt telefon: 020/311-616
Internet adresa: www.eskupstina.novipazar.rs
E-mail: skupstina.grada@novipazar.org.rs


GRADSKA UPRAVA ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE

Adresa: Stevana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar
Radno vreme: od 7:30 do 15 sati, od ponedeljka do petka

Kontakt telefon: 020/313-644
  020/320-760
E-mail: grad@novipazar.org.rs


Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima od javnog značaja ispred Gradske uprave za izvorne i poverene poslove:

Željko Tiosavljević, šef Odseka za marketing

Kontakt telefon:  020/317-753
E-mail: informisanje@novipazar.org.rs

 GRADSKA UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA
Adresa: 7. Jula bb, 36300 Novi Pazar
Radno vreme: od 7:30 do 15 sati, od ponedeljka do petka

Kontakt telefon: 020/320-787
  020/320-786
Internet adresa: www.lpa.novipazar.rs 
E-mail: lpanpaz@mts.rs

 


 

 

Kontakti rukovodilaca odeljenja Gradske uprave za izvorne i poverene poslove

 

R.br.Naziv odeljenjaIme i prezimee-mail
01. Odeljenje za opštu upravu Marko Slavković marko.slavkovic@novipazar.org.rs
02.

Odeljenje za društvene delatnosti

Sadik Ugljain sadik.ugljanin@novipazar.org.rs
03. Odeljenje za finansije Mihrija Zeković mihrija.zekovic@novipazar.org.rs
04. Odeljenje za privredu Almir Kecap almir.kecap@novipazar.org.rs
05. Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

Fuad Gološ

fuad.golos@novipazar.org.rs
06. Odeljenje za skupštinske poslove, poslove gradonačelnika i gradskog veća Esad Mahmutović esad.mahmutovic@novipazar.org.rs
07. Odeljenje za urbanizam i izgradnju Ismail Batilović ismail.batilovic@novipazar.org.rs
08. Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Hasiba Murić hasiba.muric@novipazar.org.rs
09. Odeljenje za komunalne, stambene i poslove saobraćaja Hidajet Plojović hidajet.plojovic@novipazar.org.rs
10. Odeljenje za zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost na radu Ivan Milanović ivan.milanovic@novipazar.org.rs
11. Odeljenje za inspekcijske poslove Mensur Bulić mensur.bulic@novipazar.org.rs
12. Odeljenje za zajedničke poslove Selma Elmazbegović Rahić selma.rahic@novipazar.org.rs
13. Odeljenje za informacione tehnologije Fikret Nikšić fikret.niksic@novipazar.org.rs
14. Odeljenje za tehničke i pomoćne poslove, obezbeđenje i vozni park Amer Reč amer.rec@novipazar.org.rs
15. Odeljenje za informisanje Hana Salihagić hana.salihagic@novipazar.org.rs
16. Odeljenje za vanredne situacije i poslove odbrane Naser Crnovršanin naser.crnovrsanin@novipazar.org.rs

 

 


 


Pronađite nas na društvenim mrežama:

fb Twitter Instagram icon

Zvanična android aplikacija

playstore

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika