A- A A+

Način podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na  pristup informacijama od javnog značaja


Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja regulisan je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Zahtev koji tražilac podnosi u pisanom obliku organima grada Novog Pazara mora da sadrži:  naziv i adresu , podatke o tražiocu informacije (ime, prezime, adresa, i eventualno drugi podaci za kontakt), što precizniji opis informacije koja se traži (jasno navedena informacija koja se traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za podnošenje zahteva kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Poželjno je pored naziva organa navesti da se informacija traži od ovlašćenog lica za davanje informacija od javnog značaja.

Zahtev se predaje na prijemnom šalteru br.2  – Uslužni centar Gradske uprave Novi Pazar, upućuje se poštom, putem e-maila i putem e-uprave ( http://www.novipazar.rs/lat/usluge/e-uprava) .

Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev.

Pristup informacijama organi grada Novog Pazara dužni su da omoguće i na osnovu usmenog zahteva tražioca koji se saopštava u zapisnik, pri čemu se takav zahtev unosi u posebnu evidenciju i primenjuju se rokovi kao da je zahtev podnet u pisanom obliku.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan.

Kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade te kopije, a u slučaju upućivanja i troškova upućivanja.

Obaveze plaćanja nužnih troškova oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima kad organ javne vlasti ne mora tražiocu da omogući ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja jer se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji ili objavljena na internetu.

Lica ovlašćena za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ispred Gradske uprave za izvorne i povrene poslove, Gradskog veća, Gradonačelnika i Skupštine grada Novog Pazara su Selma Šaković, kancelarija broj 109 - I sprat, br. telefona 020/5151-109  i Meliha Ozgenli kancelarija broj 207 - II sprat, br. telefona 020/5151-207 

Adresa:  Stefana Nemanje br. 2, 36300 Novi Pazar
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

          

Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja najčešće se podnose na tipskom obrascu, kao i eventualne žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja ukoliko se po zahtevu nije postupilo ili je odbijen ili odbačen.

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja .doc
2. Žalba kada organ vlasti nije postupio/ nije postupio u celosti/ po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave) .doc
3. Uredba o visini troškova za izdavanje kopije dokumenata .doc
4. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja .doc

 

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops