A- A A+

Gradsko veće

 

Gradsko veće je izvršni organ grada. Čine ga Gradonačelnik, zamenik Gradonačelnika, kao i članovi Gradskog veća koje bira Skupština grada, na period od četiri godine, tajnim glasovanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Gradsko veće:

  1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
  2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine grada;
  3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština grada ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
  4. vrši nadzor nad radom Gradskih uprava, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština grada;
  5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada;
  6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
  7. postavlja i razrešava načelnike Gradskih uprava i njihove zamenike;
  8. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
  9. informiše javnost o svom radu;
  10. donosi svoj Poslovnik na predlog gradonačelnika.

Gradsko veće grada Novog Pazara ima 9 članova:

Mirsad Jusufović

Mirsad Jusufović

-strukovni menadžer-

DRUŠTVENE DELATNOSTI I MEĐUNARODNI ODNOSI


ulfeta demcovic

Ulfeta Demčović

-prof. muz. vaspit.-

OBRAZOVANJE I RODNA RAVNOPRAVNOST


fevzija muric

Fevzija Murić

-dipl. stomatolog-

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA POLITIKA


ermin djerlek

Ermin Đerlek

-doktor stomatologije-

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ


gradimir nedeljkovic

Gradimir Nedeljković

-dipl. ecc-

VODOPRIVREDA I POLJOPRIVREDA


latif djerlek

Latif Đerlek

-preduzetnik-

SARADNJA SA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA


Tihomir Ratković

Tihomir Ratković

-preduzetnik-

KOORDINACIJA RADA JAVNIH PREDUZEĆA


esmir muratovic

Esmir Muratović

-dipl. menadžer-

FINANSIJE I SPORT


esad fazlic

Esad Fazlić

-dipl. inž. elektr.-

KOORDINACIJA RADA GRADSKIH UPRAVA, ŽIVOTNA SREDINA I RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA


0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika