A- A A+
Svi bunari iz kojih se vodom snabdevaju seoske škole biće pročišćeni Na području grada Novog Pazara meren je kvalitet površinskih voda, kao i voda za piće osnov... Opširnije...
Regulacija korita ključ bezbednosti naselja u naposrednoj blizini reka Aktuelni projekti u vezi sa stanjem reka i korićenjem na području Novog Pazara biće inovirani a n... Opširnije...
Saopštenje za javnost Zbog izostanka asistencije policije izvršitelji Gradske uprave za izvorne i poverene poslove ... Opširnije...
Elektronskim putem do rešavanja problema Zahvaljući raznim vidovima komunikacije sa građanima Novog Pazara, olakšano je rešav... Opširnije...
Donacija medicinske opreme uvod u saradnju sa opštinom Selčuklu, Konja Gradonačelnik Nihat Biševac sastao se danas sa predstavnicima opštine Selčuklu u gra... Opširnije...

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika