Bratimljenje Novog Pazara i Vranja

Potpisivanje Sporazuma o bratimljenju, od danas su gradovi Novi Pazar i Vranje postali bratski gradovi. Na...


Ekonomske škole iz Sarajeva i Novog Pazara potpisale Ugovor o partnerstvu uz podršku Grada Novog Pazara

Direktori srednjih ekonomskih škola iz Sarajeva i Novog Pazara potpisali su u Gradskoj upravi Ugovor o par...

Održana IX sednica Skupštine Grada Novog Pazara

Na IX sednici Skupštine Grada Novog Pazara izabran je novi predsednik Skupštine. Dosadašnja predsednica Sa...

Razgovor o saradnji za čiste reke Novog Pazara

Predstavnici španske firme Akvalia koja se bavi preradom otpadnih voda, održali su prezentaciju svoje dela...

Poseta britanskog diplomate

Gradonačelnik Novog Pazara dr Meho Mahmutović sa saradnicima primio je danas gospođu Lusi Mejzls, prvog se...

NASLOVNA VESTI INFO PULT KONTAKT

Copyright Grad Novi Pazar, programiraje i dizajn: Agencija Grupa

 
 

Poštovani građani,

Gradski uslužni centar postoji zbog vas i vaših svakodnevnih potreba. Sve one procedure kojima ste ranije bili izloženi prilikom obezbeđivanja odgovarajuće dokumentacije u zgradi grada Novi Pazar sada su maksimalno skraćene i pojednostavljene. Kompletna dokumentacija dostupna vam je na šalterima uslužnog centra i period izdavanja sveden je na minimum od par minuta, koliko je potrebno da računar obradi vaš zatev. Tu je i pošta gde možete obaviti neophodne uplate. Svo osoblje stoji vam na raspolganju svakog radnog dana od 7:30 - 15:00 časova.


USLUŽNI CENTAR PO ŠALTERIMA


ODELJENJE ZA PRIVREDU, FINANSIJE I RAZVOJ

1. BIRAČKI SPISAK
2. PRIVREDA FINANSIJE I RAZVOJ, AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

3. SKUPŠTINA GRADA
4. GRADONAČELNIK I GRADSKO VEĆE

ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO PRAVNE I KOMUNALSNO STAMBENE POSLOVE
ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

5. URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO
6. IMOVINSKI, STAMBENI, KOMUNALNI I INSPEKCIJSKI POSLOVI

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

7. RADNE KNJIŽICE
8. OVERE POTPISA, PREPISA I RUKOPISA
9. UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU, UVERENJA I POTVRDE IZ MATIČNIH KNJIGA
10. IZVODI IZ MATIČNIH KNJIGA
11. UPIS ČINJENICE ROĐENJA U MATIČNU KNJIGU, ODREĐIVANJE IMENA DETETA PRIZNANJE OČINSTVA
12. UPIS ČINJENICE SMRTI U MATIČNU KNJIGU UMRLIH, SMRTOVNICE, IZVODI IZ MATIČNIH KNJIGA NA INOSTRANOM OBRASCU, UVERENJA O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU
13. UPIS ROĐENJA ROĐENIH U INOSTRANSTVU, UPIS ROĐENJA PO REŠENJU O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO, PRIJAVA SKLAPANJA BRAKAOdrživ razvoj grada Novog Pazara podrazumeva i način i stepen korišćenja resursa koji omogućava obnovljivost i zaštitu istih za buduća pokolenja. Gradska uprava će primeniti principe da postojeće i buduće ljudske delatnosti i aktivnosti budu u skladu sa prirodnim okruženjem. Svi strateški dokumenti, planovi i programi razvoja grada kao i poslovni projekti preduzetnika i firmi moraju biti ocenjeni sa stanovišta uticaja na životnu sredinu.

Najvažniji zadaci ove internet prezentacije su:

Osnovni zakoni koji uređuju oblast zaštite i unapređivanja životne sredine su:

Obrasci za Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu:


Obaveštenja:


 • OBAVEŠTENJE O KONCENTRACIJI POLENA 26.10. do 01.11.2015.godine preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM RESENJU - Telekom Srbija - Petlja 501-149 preuzmi

 • OBAVESTENJE - za novine i medije / Telenor Novi Pazar 19 501-151 preuzmi

 • OBAVESTENJE - za novine i medije / Telenor Novi Pazar 14 501-153 preuzmi

 • OBAVESTENJE - javna rasprava za JKP Vodovod 501-176 preuzmi

 • OBAVESTENJE - Telekom / Petlja 501-149 preuzmi

 • OBAVESTENJE - zahtev VIP Mobile - KG3480_01 KV_ Novi_Pazar_Selakovac preuzmi

 • OBAVESTENJE O SAGLASNOSTI TELENOR NP17 HERCEGOVAČKA preuzmi

 • OBAVESTENJE JAVNA RASPRAVA ZA TELENOR NP17 HERCEGOVAČKA preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU - Telenor Novi Pazar 016 - Palma preuzmi

 • SAOPŠTENJE O KONCENTRACIJI ALERGONOG POLENA preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - 'VIP Mobile' - 501-50/15 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM RESENJU - zahtev Telenor „Novi Pazar 17“ - 501-53/15 / preuzmi

 • Obaveštenja Odeljenja za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu / preuzmi

 • SAOPŠTENJE - Zaštita pčela / preuzmi

 • SAOPŠTENJE - Krpelji / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - zahtev Telenor „Novi Pazar 17“ - 501-53 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - za novine i medije Telekom - nova Lučna zgrada - 501-35/15 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - za novine i medije VIP Mobile - KG3468_01 KV_Novi_Pazar_Paralovo / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - za novine i medije Telenor „Novi Pazar 13“ - Fabrika nameštaja Numanović / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - za novine i medije Telenor PALMA - 501-19 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - za novine i medije Telekom Ulaz I - 501-33 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE o donetom rešenju - PU VIP Mobile Paralovo - 501-202 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O SAGLASNOSTI - Nedžat Kolašinac - 501-185 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE o donetom rešenju - VIP Mobile Paralovo - 501-202 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE o donetom rešenju - „Ljuljaci 2“-NP53/NPU53 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE o donetom rešenju - NP-Ruđera Boškovića-NP39/NPU39 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE o donetom rešenju - NP-Hotel Vrbak - NPU57 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE o donetom rešenju - Nedžat Kolašinac 501-185 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - javna rasprava za TELEKOM - UKRAS 501-219 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - javna rasprava za TELEKOM - Dom kulture 501-221 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - javna rasprava za TELEKOM - hotel Vrbak 501-220 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - javna rasprava za Novi Pazar 13 Telenor - Numanović 501-210 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - javna rasprava za Novi Pazar 14 - Telenor 501-211 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - javna rasprava - Telenor 501-211 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - javna rasprava - Telenor - Numanović 501-210 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Pušteni fazani na teritoriji grada Novog Pazara / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Javna rasprava VIP NP39 501-195 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - TELEKOM Nova lučna ULAZ N 501-170 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - PU TELENOR Stevana Nemanje 501-165 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - TELEKOM DOM Kulture - 501-155 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - TELEKOM Hotel Vrbak - 501-156 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - TELENOR Numanović - 501-174 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - TELEKOM „NP-Stevana Nemanje UMTS“ – NPU58 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - klanica / Nedzat Hasanovic - 501-185 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - „VIP Mobile“ - 501-173/14 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Telekom - 501-150/14 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Telekom - hotel VRBAK 501-156/14 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Nedžat Kolašinac 501-136 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Telekom - hotel VRBAK 501-156 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Telekom - Dom kulture 501-155 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Telekom - UKRAS 501-150 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - TELENOR NP 13 Numanović 501-174 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - TELENOR NP 14 501-165 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - VIP Generala Živkovića 501-173 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Nedžad Kolašinac 501-136 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - TELENOR NP 14 501-165 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O donetom rešenju - „AS GAS PROM“ / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE o zahtevu za procenu uticaja na životnu sredinu - „AS GAS PROM“ / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O odbijanju saglasnosti - Telekom UKRAS 501-53 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O SAGLASNOSTI - VIP mobile Prvomajska 501-85 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU - Miloš Senović 501-45 / preuzmi

 • REZULTATI UZORAKA UZETIH IZ REČNIH TOKOVA POVRŠINSKE VODE / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU „Tapetarija Numanović“ / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVUDU, PREZENTACIJI I SEDNICI JAVNE RASPRAVE „VIP Mobile KG3066_02 KV_Novi Pazar_Prvomajska“ / preuzmi

 • POTVRDA - SZR Tapetarija Numanović 501-49 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Javna rasprava - „NP-Ruđera Boškovića“-NP39/NPU39 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - ZMTR „Ekomes“ / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - VIP Mobile „KG3066_02 Novi Pazar Prvomajska“ / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE UTVRĐENO DA JE POTREBNA PROCENA UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU "KG3066_02KV_Novi Pazar_Prvomajska" / preuzmi

 • Izveštaj o merenju buke na teritoriji grada, ispitivanje kvaliteta zemljišta i kvaliteta površinskih voda / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE - Telekom „NP-Ruđera Boškovića“ – NP39/NPU39 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU - VIP Mobile KG3066_02KV / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU - Telenor / Novi Pazar 11 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O IZGRADNJI FISKULTURNE SALE U OŠ „Jovan Jovanović -Zmaj“ / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU „NP-Ruđera Boškovića“ – NP39/NPU39 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU „VIP Mobile“ d.o.o. – 501-27 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU "Telekom" - NP42/NPU42 / preuzmi

 • OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU "Deževa" - NP34, NPU34 / preuzmi

 • IZVEŠTAJ O MERENJU BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI 2013 / preuzmi • STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU:

  ZAHTEVI U E-UPRAVI

  << OBLAST GRAĐEVINE >>


 • Zahtev za izdavanje građevinske dozvole / preuzmi

 • Zahtev za izdavanje resenja o izmeni gradjevinske dozvole usled promene investitora / preuzmi

 • Zahtev za izmenu resenja o gradjevinskoj dozvoli usled promena u toku gradjenja / preuzmi

 • Resenje za radove za koje se ne izdaje gradevinska dozvola / preuzmi

 • Zahtev za prijavu radova / preuzmi

 • Prijava zavrsetka izrade temelja / preuzmi

 • Obavestenje o zavrsetku objekta u konstruktivnom smislu / preuzmi

 • Zahtev za dostavljanje tehnicke dokumentacije / preuzmi

 • Zahtev za prikljucenje objekata na infrastrukturu / preuzmi

 • Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole / preuzmi

 • Zahtev za izdavanje lokacijskih uslova / preuzmi

 • Zahtev za izdavanje privremene gradjevinske dozvole / preuzmi

 • Uknjizba objekta i dodela kucnog broja / preuzmi

 • << OBLAST URBANIZMA >>

 • Zahtev za izdavanje informacija o lokaciji / preuzmi

 • Zahtev za izdavanje potvrde o uskladjenosti projekta parcelizacije / preuzmi

 • Zahtev za potvrdjivanje urbanistickog projekta / preuzmi

 • Zahtev za izdavanje potvrde da za navedenu vrstu radova se ne izdaje gradjevinska dozvola - resenje / preuzmi

 • Zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole u postupku legalizacije / preuzmi

 • Zahtev za izdavanje rešenja o uklanjanju objekta / preuzmi

 • Zahtev za izdavanje povrde o identifikaciji-funcionalnoj celini-specifikaciji površina / preuzmi

 • LOKACIJSKE DOZVOLE


  Na osnovu člana 56. Zakona o planiranja i izgradnji ("Sl.gl. RS", br.72/09) organ nadležan za izdavanje lokacijske dozvole vodi službenu evidenciju o izdatim lokacijskim dozvolama, a spisak izdatih lokacijskih dozvola se objavljuje i u elektronskom obliku i dostupan je i putem interneta.


  Spisak izdatih LOKACIJSKIH DOZVOLA:

  Redni
  broj

  Investitor
  (ime i prezime i jmbg/pib)
  Broj građ.
  parcele
  Namena objekata i opis radova Br. predmeta
  i datum izdavanja
  1 Gradsko javno pravobranilaštvo
  Novi Pazar
  4438/54
  KO Novi Pazar
  Izgradnja dečijeg obdaništa 353-355/09
  02.11.2009
  2 Sejdo Mehmedović
  2802946783923
  4078/8
  KO Novi Pazar
  Dogradnja stambenog objekta 353-360/09
  14.01.2010
  3 Hajrizović Munever
  0805975784329
  395/10
  KO Mur
  Izgradnja stambenog objekta 353-10/10
  10.02.2010
  4 Kijevčanin Esad
  2703969783914
  2459/3
  KO Novi Pazar
  Rekonstukcija i dogradnja
  stambeno-poslovnog objekta
  353-5/10
  17.02.2010
  5 "Luk Oil Beopetrol"
  AD Beograd 100000830

  4916/2
  KO Novi Pazar

  Dogradnja i rekonstrukcija stanice za
  snabdevanje motornih vozila gorivom (TNG)

  353-20/10
  18.03.2010
  6

  OŠ "Aleksandar
  Stojanović-Leso" Deževa

  24/1
  KO Deževa
  Izgradnja fiskulturne sale 353-75/10
  14.04.2010.
  7 Jašarević Šahin
  JMBG:1207934783929
  257/2
  KO Banja
  Dogradnja stambenog objekta 353-12/10
  23.04.2010.
  8 Gradsko javno pravobranilaštvo
  Novi Pazar PIB:101786221
  23418
  KO Novi Pazar
  Izgradnja gerentološkog centara 353-62/10
  23.04.2010.
  9 Telekom Srbija AD Novi Pazar
  PIB:100002887
  1042, 1368, 2870/1
  KO Novi Pazar
  Pistupna mreža - kabal 8HOST 353-34/10
  06.05.2010.
  10 Balić Spaho
  JMBG:1002966784375
  516/20
  KO Ivanča
  Izgradnja stambenog objekta 353-98/10
  07.05.2010.
  11 Kučević Habib
  JMBG:1508938783923
  776/1
  KO Rajčinoviće
  Izgradnja stambenog objekta 353-42/10
  24.05.2010.
  12 Mehović Muzafer
  JMBG:1707970783962
  3573/26
  KO Novi Paza
  r
  Izgradnja stambenog objekta 353-43/10
  08.06.2010.
  13 Kurtanović Avdija
  JMBG:2412967783939,
  Badić Elvedin
  JMBG:2102976783950,
  Osmanbegović Fuad
  JMBG:1410953783948,
  Badić Elida
  JMBG:0109977788929
   1369
  KO Novi Pazar
  Izgradnja stambeno-poslovnog objekta 353-119/10
  08.06.2010.
  14 Ukić Smajo
  JMBG:1210966784316
   413/2
  KO Pobrđe
   Izgradnja stambeno-poslovnog objekta 353-112/10
  09.06.2010.
  15 Ugljanin Ljutvija
  JMBG:0707959788924
   1042
  KO Mur
  Izgradnja stambenog objekta 353-41/10
  17.06.2010.
  16  Sportski centar “Novi Pazar”
  PIB:101790495
   2609
  KO Novi Pazar
  Izgradnja južne tribine gradskog stadiona i pratećih sadržaja  353-139/10
  18.06.2010.
  17  Bogućanin Šefćet
  JMBG:0605965783929
   3213/2
  KO Novi Pazar
  Za dogradnju magacina 353-79/10
  13.07.2010.
  18
  Delić Sabit
  ul. Dubrovačka 182, Novi Pazar
  366/7
  K.O.Pobrđe
  Dogradnja stambenog objekta 353-137/10
  28.07.2010.
  19
  Biberović Sulejman
  JMBG:1507945783924
  476/2 K.O.
  Ivanča
  Izgradnja stambenog objekta 353-114/10
  29.07.2010.
  20 Saračević Sadik
  JMBG:2501940860047
  771/4 K.O.
  Rajčinoviće
  Izgradnja stambenog objekta 353-154/10
  04.08.2010.
  21
  Arifović Mithat
  JMBG:0111971784527
  495/5 K.O.
  Pobrđe
  Izgradnja stambenog objekta 353-145/10
  05.08.2010.
  22
  Zornić Džemail
  JMBG:0112943443001
  494/2 K.O.
  Pobrđe
  Izgradnja stambenog objekta 353-146/10
  09.08.2010.
  23
  Šećović Fuad
  JMBG:1601987784552,
  Šećović Sead
  JMBG:1601980784549
  374/3 K.O.
  Pobrđe
  Izgradnja stambenog objekta 353-169/10
  16.08.2010.
  24
  Bukvić Nusret
  JMBG:0102971784544
  3184/28 K.O.
  Novi Pazar
  Izgradnja stambenog objekta 353-131/10
  25
  Grad Novi Pazar
  PIB:101786221
  23060/36 K.O.
  Novi Pazar
  Izgradnja obdanista 353-178/10
  17.08.2010.
  26
  Ujkanović Aladin
  JMBG:0402986783912
  3449/7 K.O.
  Novi Pazar
  Izgradnja stambenog objekta 353-197/10
  27.08.2010.
  27
  Grad Novi Pazar
  PIB:101786221
  4546/1 K.O.
  Novi Pazar
  Rekonstrukcija stadiona
  u naselju Šutenovac
  353-212/10
  08.09.2010.
  28
  Sportski centar “Novi Pazar”
  PIB:101790495
  2609 K.O.
  Novi Pazar
  Rekonstrukcija zapadne tribine
  Gradskog stadiona
  353-213/10
  08.09.2010.
  29
  Hasanović Džemail
  JMBG:1111945783923
  3698/1
  K.O. Novi Pazar
  Izgradnja stambenog objekta 353-111/10
  24.09.2010.
  30
  Grad Novi Pazar
  PIB:101786221
  23060/35 K.O.
  Novi Pazar
  Izgradnja stambenog objekta 353-233/10
  07.10.2010.
  31
  Etemovic Sefet
  JMBG:0101955783949
  Kadric Mejrema
  JMBG:2004950788928
  271/15
  KO Mur
  Izgradnja stambeno-poslovnog objekta 353-229/10
  32
  Enver Musić
  JMB:214971783920
  358/3
  KO Pobrđe
  Izgradnja stambenog objekta 353-184/10
  25.10.2010.
  33
  Mesrum Zahirović
  JMBG: 0301960784510
  3449/6
  KO Novi Pazar
  Izgradnja stambenog objekta 353-179/10
  27.10.2010.
  34
  Hanefija Kurtović
  JMBG: 2503948784318
  3748/3
  KO Novi Pazar
  Izgradnja stambenog objekta 353-124/10
  28.10.2010.
  35 KONSING GROUP
  D.O.O.Tel.Srbija
  3890/1
  KO Novi Pazar
  Lok.doz.za baznu stanicu Podbijelje 353-17/10
  04.10.2010.
  36 Telekom Srbija   2870/1
  KO Novi Pazar
  Lok.Dozvola Ćukovac,Čerkes mahala 353-34/10
  12.05.2010.
  37 KODAR INŽENJERING
  D.O.O.Beograd
  4340
  KO Novi Pazar
  Lok.doz.KG3181KVN 353-86/10
  18.05.2010.
  38 G.J.P.Novi Pazar 4992/1 i 4989/1
  KO Novi Pazar
  LOK:DOZVOLA most Šutenovac 353-188/10
  18.09.2010.
  39 G.J.P.Novi Pazar 4979/1
  KO Novi Pazar
  LOK.DOZVOLA-most Svojbor 353-218/10
  19.09.2010.
  40
  G.J.P.Novi Pazar 4979/1
  KO Novi Pazar
  LOK.DOZVOLA most Jaklja 353-220/10
  08.09.2010.
  41
  KONSING GROUP
  D.O.O.Tel.Srbija
  2194
  KO Aluloviće
  LOK.DOZVOLA-Deževa 353-222/10
  24.09.2010.
  42
  CONTO BENE d.o.o.
  1223/10
  K.O. Novi Pazar
  Zgrada Jugobanke/small> 353-270/10
  12.11.2010.
  43
  Alibašić Nezir JMBG:0706948783916
  3449/9
  K.O. Novi Pazar
  izgradnja individualnog stambenog objekta 353-208/10
  14.12.2010
  44
  Državni univerzitet u NP
  2181/1
  K.O. Novi Pazar
  Dogradnja zgrade Državnog univerziteta 353-286/10
  24.12.2010
  45
  Bajramović Sead JMBG:0209975783916
  524/9
  K.O. Paralovo
  izgradnja individualnog stambenog objekta 353-266/10
  24.11.2010
  46
  Grad Novi Pazar PIB:101786221
  3086/9
  K.O. Postenje
  stambeni objekat - montažna kuća 353-279/10
  25.01.2011
  47
  Grad Novi Pazar PIB:101786222
  3146/1
  K.O. Novi Pazar
  osnovna škola sa fiskulturnom salom (kod P.crkve) 353-228/10
  02.02.2011
  48
  Pljakić Mersudin JMBG:0904972784318
  395/18
  K.O. Mur
  izgradnja individualnog stambenog objekta 353-24/11
  07.02.2011
  49
  Jejna Suad JMBG:2704970783916
  828/2
  K.O. Novi Pazar
  izgradnja individualnog stambenog objekta 353-58/11
  10.03.2011
  50
  Licina Murat JMBG: 0901954783923
  2841/1
  K.O. Novi Pazar
  izgradnja individualnog stambenog objekta 353-10/11
  19.01.2011
  51
  Pramenković Dževad JMBG:2602971784315
  495/3
  K.O. Pobrđe
  izgradnja individualnog stambenog objekta 353-8/11
  13.01.2011
  52
  Biševac Rifat JMBG:2508968783921
  484/16
  K.O. Pobrđe
  izgradnja individualnog stambenog objekta 353-395/10
  14.02.2011
  53
  Agušević Mustafa JMBG:2509963783946
  2176
  K.O. Novi Pazar
  rekonstrukciju i dogradnju ugostiteljskog objekata 353-46/11
  01.03.2011
  54
  Grad Novi Pazar PIB:101786221
  23060/4
  K.O. Novi Pazar
  izgradnja dvojnog stambenog objekta 353-55/11
  15.03.2011
  55
  Suljković Malića JMBG:1206938788910
  4438/70
  K.O. Novi Pazar
  izgradnja stambeno poslovnog objekta 353-60/11
  23.03.2011

  VAŽEĆI PLANOVI


  ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl.gl. RS", br.72/09)
  Objavljivanje planskih dokumenata
  Član 42.


  Po donošenju, svi planski dokumenti se objavljuju u službenim glasilima Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zavisno od vrste dokumenta, a objavljuju se i u elektronskom obliku i dostupni su putem interneta


  Prostorni plan Grada Novog Pazara / preuzmi


 • PROSTORNI PLAN - SADRŽAJ / preuzmi

 • PROSTORNI PLAN - NASLOVNA STRANA / preuzmi

 • DOPIS / preuzmi

 • REFERALNA KARTA 1 / preuzmi

 • REFERALNA KARTA 2 / preuzmi

 • REFERALNA KARTA 3 / preuzmi

 • REFERALNA KARTA 4 / preuzmi

 • REFERALNA KARTA 5 / preuzmi • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN - NOVI PAZAR 2020 / preuzmi


 • IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA GRADA NOVOG PAZARA / preuzmi

 • IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA GRADA NOVOG PAZARA - KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE STARI RAS SA SOPOĆANIMA / preuzmi

 • GRANICA GUP-A - URBANISTIČKE CELINE I ZONE / preuzmi

 • PLAN - POSTOJEĆE STANJE / preuzmi

 • PLAN - PRETEŽNA NAMENA POVRŠINA / preuzmi

 • PLAN - SAOBRAĆAJNA INFRASTUKTURA / preuzmi

 • PLAN - VODOPRIVREDNA INFRASTUKTURA / preuzmi

 • PLAN - ELEKTROENERGETSKA INFRASTUKTURA / preuzmi

 • PLAN - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE / preuzmi

 • PLAN - TOPLIFIKACIJA / preuzmi

 • ZAŠTITA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA / preuzmi

 • GRANICE PLANOVA GENERALNE REGULACIJE / preuzmi

 • TABELARNI PRIKAZ GUP-A / preuzmi • PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA DEO CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA KOJI OBUHVATA NASELJA JOŠANICU, STARU ČARŠIJU, PARK, NASELJE IZNAD PARKA, JERMIŠE, HADŽET, DELOVE NASELJA VAREVO, PARALOVO, MUR, ŠUTENOVAC, NASELJA RASADNIK I ČAIR / preuzmi


 • PODLOGA SA GRANICOM PLANA / preuzmi

 • IZVOD IZ GUP NOVI PAZAR-IZVOD IZ GENERALNOG PLANA / preuzmi

 • POSTOJECE STANJE / preuzmi

 • CELINE / preuzmi

 • PRETEZNA NAMENA / preuzmi

 • KARTA SPROVODJENJA / preuzmi

 • REGULACIJA SA PROFILIMA I ANALITIKOM / preuzmi

 • REGULACIJA SA GRAĐEVINSKIM LINIJAMA / preuzmi

 • ELEKTRO I TT INSTALACIJE / preuzmi

 • PLAN - VODOVOD / preuzmi

 • PLAN - FEKALNA / preuzmi

 • PLAN - KIŠNA KANALIZACIJA / preuzmi • PLAN GENERALNE REGULACIJE - za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja Ćukovac, Gradski centar, Gornji i Donji Lug, Parice, Poila, Donji i Gornji Selakovac, naselje izned velikog groblja, Bukreš, Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija / preuzmi


 • PLAN - GRANICE I PODLOGA / preuzmi

 • IZVOD IZ GUP-a / preuzmi

 • POSTOJECE STANJE / preuzmi

 • CELINE / preuzmi

 • PRETEŽNA NAMENA / preuzmi

 • KARTA SPROVODJENJA / preuzmi

 • REGULACIJA NIVELACIJE ULIČNE MREŽE / preuzmi

 • REGULACIJA GRAĐEVINSKE LINIJE / preuzmi

 • ELEKTROINSTALACIJE I TT / preuzmi

 • PLAN - FEKALNA KANALIZACIJA / preuzmi

 • PLAN - KIŠNA KANALIZACIJA / preuzmi

 • PLAN - VODOVODNA MREŽA / preuzmi • PLAN DETALJNE REGULACIJE POTES OBILAZNA SAOBRAĆAJNICA OKO NOVOG PAZARA / preuzmi


 • PLAN - INFRASTRUKTURA / preuzmi

 • PLAN - NAMENA POVRSINA / preuzmi

 • PLAN - NIVELACIJA I REGULACIJA / preuzmi • PLAN GENERALNE REGULACIJE DELA CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA - delovi naselja koja se prostiru dolinom reke Raške i Ljudske, deo naselja Rajčinoviće sa banjom, Dojeviće, Pobrđe, Varevo, Barakovac i Gornji Selakovac

 • Ekološka valorizacija područja / preuzmi

 • Elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura / preuzmi

 • Granica zahvata plana / preuzmi

 • Plan nivelacije / preuzmi

 • Plan saobraćajnica i saobraćajne infrastrukture / preuzmi

 • Planirana pretezna namena povrsina, podela prostora / preuzmi

 • Planirana pretezna namena povrsina, podela prostora na celine / preuzmi

 • Planirana pretežna namena površina / preuzmi

 • Postojeća namena površina / preuzmi

 • Regulacija građevinskih linija / preuzmi

 • Termoenergetska infrastruktura / preuzmi

 • Vodovodna infrastruktura / preuzmi • PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA DEO CENTRA NASELJENOG MESTA GRADA NOVOG PAZARA koji obuhvata delove naselja Novopazarska banja, naselja Pašino guvno, Podbijelje, Industrijka zona, Čerkez mahala, Svojbor, naselje oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava, Osoje, naselje, Ćeramidžinica i deo naselja Šutenovac

 • Tekst - Plan generalne regulacije IV / preuzmi

 • Granica sa celinama / preuzmi

 • Granica PGR IV / preuzmi

 • Izvod iz GUP sa granicom PGR IV / preuzmi

 • Izvod iz GUP sa obuhvatom prostora PGR IV / preuzmi

 • Postojeće stanje PGR IV / preuzmi

 • Pretežna namena 1 PGR IV - model / preuzmi

 • Pretežna namena PGR IV - model / preuzmi

 • A regulacija sa nivelacijom PGR IV / preuzmi

 • B regulacija sa nivelacijom PGR IV / preuzmi

 • A urbanistička regulacija sa grad linijama PGR / preuzmi

 • B urbanistička regulacija sa grad linijama PGR IV-model / preuzmi

 • Vodovodna infrastruktura PGR IV / preuzmi

 • Telekom i elektoenergetska infrastruktura PGR IV / preuzmi

 • Zaštita NKD PGR IV / preuzmi

 • Karta sprovođenja PGR IV - model / preuzmi • Na osnovu člana 58. stav 1 tačka 7. Statuta grada Novog Pazara („Službeni list opštine Novi Pazar“, broj 14/08 i „Službeni list grada Novog Pazara“, broj 7/09), gradonačelnik grada Novog Pazara dana 24.01.2011.godine, raspisuje


  KONKURS ZA VIZUELNI IDENTITET
  “550 godina postojanja grada Novog Pazara”

  Obaveštavamo Vas da Gradska uprava Novog Pazara i Kulturni centar Novi Pazar raspisuju konkurs za vizuelni identitet proslave 550 GODINA POSTOJANJA GRADA NOVOG PAZARA.


  Ovde možete preuzeti opšte uslove konkursa / preuzmi


  OPŠTI USLOVI KONKURSA


  Pravo učešća imaju svi koji žive i/ili rade na teritoriji grada Novog Pazara (diplomirani grafički dizajneri, slikari, vajari, grafičari, studenti, srednjoškolci i ostali kreativci) bez obzira na uzrast i profesiju, kao i pravna lica. Žiri, koji čine kulturni poslenici, eminentni umetnici i predstavnici relevantnih institucija, odabraće najuspešnije rešenje po zadatim kriterijumima. Pobednički rad biće nagrađen novčanom nagradom u visini od 550 eura (u dinarskoj protivvrednosti).
  Konkurs administrira Kulturni centar Novi Pazar, a finansijski podržava Gradska uprava.


  1. O naručiocu konkursa
  Grad Novi Pazar u 2011. godini slavi 550 godina od osnivanja. Tim povodom, cela godina će biti u znaku proslave i stoga je potreban prepoznatljiv vizuelni identitet koji će pratiti sve kulturne i sportske manifestacije. Vizuelni identitet treba da se sastoji od znaka i logotipa koji će biti efektni, dizajnerski sofisticirani i prilagođeni upotrebi tokom primene na različitim sredstvima vizuelnih komunikacija. Znak može (a ne mora) da ima sadržinu koja će odražavati istorijske, kulturne i/ili geografske posebnosti, kao i prirodne elemente grada Novog Pazara sa svim njegovim specifičnostima, koje simbolizuju tradiciju, sadašnji trenutak i budući razvoj Novog Pazara.


  2. Trajanje konkursa

  Krajnji rok za predaju radova:
  20. februar 2011.
  Žiriranje:
  21. februar 2011.
  Rezultati konkursa:
  25. februar 2011. u 19.30 na otvaranju izložbe izabranih pristiglih radova

  3. Opis konkursnog zadatka i tehničko uputstvo

  Kriterijumi prilikom izbora:

  • Univerzalna primenljivost znaka i logotipa u različitim medijima (TV, web i štampa)
  • U pogledu forme rešenja znaka i logotipa (ispisa) ne postoje posebna ograničenja, dok njegova dimenzija mora omogućiti svakodnevnu upotrebu i primenu u različitim situacijama (npr. za izradu publikacija, medijsko predstavljanje i sl.)
  • Rešenja za znak i logotip (ispis) moraju imati svoju primenu odvojeno ili objedinjeno (ukoliko načelo jednostavnosti i elegancije to dozvoljava).


  Karakteristike vizuelnog identiteta:


  1. Predloženo rešenje (znak i ispis) treba da se sastoji od:
   • znaka
   • logotipa (ispisa)-puni i skraćeni naziv
   • znaka i logotipa (ispisa) zajedno -puni i skraćeni naziv

  2. Osnovne verzije rešenja logotipa (ispisa) treba da budu sa skraćenim nazivom na srpskom/bosanskom jeziku, a potrebne su i verzije sa punim nazivom na srpskom/bosanskom jeziku i engleskom jeziku.

   • Puni naziv: 550 godina postojanja grada Novog Pazara
   • Skraćeni nazivi: 550 Novi Pazar ili 550 NP ili Novi Pazar 1461-2011
   • Puni naziv na engleskom jeziku: The 550th Anniversary of the City of Novi Pazar

  3. Vizuelno rešenje znaka i logotipa (ispisa) moraju biti predati u sledećim varijantama:

   • kolor (4 boje)
   • monohromna varijanta (crno, belo i nijanse sive)
   • negativ
   • test prepoznatljivosti (umanjenje na 1cm visine, uvećanje do A4 formata, delimični prikaz, mirror)

  4. Vizuelno rešenje mora biti prikazano u različitim aplikacijama (TV, web i štampani materijal)

   • putokaz/tabla dobrodošlice
   • layout web stranice
   • zahvalnica/diploma
   • TV špica/dodatak logou televizije
   • kalendar za 2011. godinu
   • šest (ili više) slobodnih aplikacija po sopstvenom izboru : (npr. olovke, upaljači, blokovi, majice, zastave, privesci, šolje, nalepnice, podmetači za šolje, CD omoti, razni korisni objekti …)

  4. Format dostave  • Sve priloge štampati na A4 formatu (u boji) i dostaviti u kartonskoj mapi ili fascikli
  • Priložiti CD sa svim rešenjima u vektorskom i bitmapiranom formatu
  • Priložiti kratak opis rešenja/koncepcije

  U posebnoj zatvorenoj koverti obeleženoj odabranom šifrom rada, učesnik u Konkursu će dostaviti podatke o sebi, i to:


  • ime i prezime autora
  • e-mail
  • poštansku adresu
  • telefon
  • kratku biografiju

  Predlog rešenja sa svim traženim sadržajima i prilozima dostavlja se u zatvorenoj koverti, kao poštanska pošiljka bez imena i adrese pošiljaoca, na adresu raspisivača konkursa:

  Kulturni centar Novi Pazar,
  Galerija (za “550” konkurs),
  ul. Stevana Nemanje 2,
  36 300 Novi Pazar

  Dodatne informacije: konkurs550@novipazar.org.rs


  5. Nagradni karakter konkursa


  • jedna novčana nagrada za prvo mesto u visini od 550 eura (u dinarskoj protivvrednosti).
  • dve ravnopravne druge nagrade u iznosu od po 110 eur (u dinarskoj protivvrednosti)
  • Organizovanje kolektivne izložbe i štampanje prigodnog kataloga za sve učesnike Konkursa.

  6. Izložba prispelih radova

  Svi radovi koji blagovremeno pristignu i koji ispunjavaju sve konkursne uslove biće izloženi u Galeriji Kulturnog centra Novog Pazara u periodu od 25.02.2011. do 03.03.2011. god. Za vreme trajanja izložbe posetioci će moći da glasaju za najbolje rešenje po njihovoj proceni.  7. Autorska prava


  • Rešenja koja se podnose od strane kandidata koji učestvuju na Konkursu moraju biti originalan rad podnosioca.
  • Svaki učesnik u Konkursu može učestvovati sa neograničenim brojem radova, ali svaki predlog se dostavlja kao posebna pošiljka, pod sopstvenom šifrom, nezavisno od bilo kog drugog predloga istog autora.
  • Svaki učesnik u Konkursu dostavom svog predloga u propisanoj formi prihvata sve uslove i propozicije ovog konkursa.
  • Raspisivač konkursa niJe obavezan da dodeli nagradu ili otkup bilo kom učesniku Konkursa ukoliko zaključi da nijedan rad nije zadovoljio očekivanja i kriterijume raspisivača.
  • Stručni žiri ima pravo od autora rada čiji rad bude kvalifikovan za predlog konačnog rešenja da traži doradu ili izmenu pojedinih elemenata izgleda vizuelnog identiteta, što je autor obavezan da prihvati (osim u slučaju da te dorade ili dopune bitno menjaju karakter njegovog predloga).
  • Autori, čiji radovi budu nagrađeni na konkursu, saglasani su sa prenosom svih autorskih prava i potraživanja po osnovu svog rada na grad Novi Pazar i ustupaju neograničeno pravo ekonomskog iskorišćavanja sopstvenih nagrađenih kreativnih rešenja, a zadržava samo moralna prava da bude označen kao autor svojih radova.

  Tekst Konkursa možete preuzeti na oficijelnom sajtu grada www.novipazar.rs ili direktno u zgradi Gradske uprave – Odeljenje za informisanje na trećem spratu, kancelarija br. 56.  Obaveštenja


  Ovde možete preuzeti sve najnovija obaveštenja. • Obavestenje o javnoj prezentaciji urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju poslovnog objekta na delu kat. parcele broj 3186 KO Novi Pazar, u ulici 28.novembra, u Novom Pazaru / preuzmi

 • Obavestenje o merama zaštite od požara / preuzmi

 • Obavestenje o promeni režima saobraćaja / preuzmi

 • Obavestenje o javnoj prezentaciji urbanističkog projekta za izgradnju objekta Službe Hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom spratnosti Su+Pr+1 na kat. parceli broj 7216/8 KO Novi Pazar, / preuzmi

 • Obavestenje o godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Pazara / preuzmi

 • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Pazara / preuzmi

 • Raspored sistematskih pregleda za upis u prvi razred osnove skole / preuzmi

 • Anketa o stanju bezbednosti u gradu u kom živite / popuni

 • Poziv organizacijama civilnog društva / preuzmi

 • Obaveštenje o uvidu u poseban birački spisak / preuzmi

 • Objavljen spisak javnobeležničkih kancelarija / preuzmi

 • 27.maj Dan žalosti u Novom Pazaru / preuzmi

 • Obaveštenje - Javni poziv za dodelu pomoći izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima / preuzmi

 • Godisnji program zastite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini / preuzmi

 • Javna prezentacija urbanističkog projekta / preuzmi

 • Strategije grada


  Ovde možete preuzeti sve strategije grada. • Strategija socijalne zaštite grada Novog Pazara / preuzmi

 • Akcioni plan grada Novog Pazara za period od 2012. do 2016. godine / preuzmi

 • Strategija komunikacije / preuzmi

 • Lokalni plan zapošljavanja za 2014.godinu / preuzmi

 • Lokalni akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva / preuzmi

 • Strategija za mlade / preuzmi

 • Lokalni akcioni plan za poboljšavanje položaja žena 2012-2015. / preuzmi

 • LPA Novi Pazar za unapređenje položaja izbeglica i IRL 2011-2015. / preuzmi

 • Strategija i akcioni plan za poboljšavanje položaja romske populacije 2013-2017. / preuzmi

 • Strateški plan održivog razvoja / preuzmi

 • PRIJAVITE SE!!!  Postanite turistiČki animatori /
  organizatori zajednice u turistiČke svrhe  Urban-In iz Novog Pazara u partnerstvu s PRONI Centrom za socijalno podučavanje iz Osijeka, provodi projekat s ciljem poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi. Obrazovanje za turističke animatore/organizatore zajednice u turističke svrhe provodi se u okviru projekta "Novi Pazar - mesto susreta" (Novi Pazar, A place to meet) finansiranom od strane Evropske unije.

  Obrazovanje, u trajanju od 6 meseci, namenjeno je mladim nezaposlenim osobama s područja tri lokalne zajednice: Novi Pazar, Tutin i Sjenica.

  Ako ste:
  mladi (18-30 godina) i nezaposleni
  zainteresovani za učenje i rad
  motivisani za ostanak u regiji
  motivisani za rad u kontinentalnom turizmu
  kreativni
  imate razumevanja za potrebe ljudi i spremni ste raditi u uslužnim delatnostima
  volite dinamičan rad na terenu
  obrazovani (najmanje srednja škola)
  poznajete strane jezike
  samoinicijativni ste u radu
  odgovorni
  komunikativni, tolerantni i širokih pogleda na život

  P R I J A V I T E S E!

  Prethodno iskustvo u turističkoj delatnosti, organizaciji zajednice i/ili vođenju grupa je poželjno, ali nije nužno.

  Više informacija možete dobiti u u kancelariji Urban-In-a – 1. maja bb, Novi Pazar; na broj telefona 020 331 570 ili ukoliko pošaljete upitnik na E-mail adresu urbanin@gmail.com s naslovom: Upit za animatore! Prijavni obrazac, kao i potrebne informacije o procesu odabira kandidata možete pronaći na www.urbanin.org, ili u kancelariji Urban-In-a.

  Preuzmite prijavni obrazac / preuzmi


  KONKURS  USAID KONKURS

  Šta?
  Projekat za podršku mladima do 30 godina za pokretanje sopstvenog biznisa koji finansira Grad Novi Pazar u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za jačanje ekonomske sigurnost.


  Za koga?
  Baš za tebe, ako imas ideju i mlad/a si. Ako imaš ideju za neki proizvod, nešto u stvarnom ili virtuelnom svetu što čeka svoju priliku. Ako smatraš da je vreme da ideje, koje često smišljaš i razmenjuješ sa najbližima, dobiju mogućnost da zažive. Ili oduvek znaš da je ta jedna dobra ideja tvoj kec u rukavu i sanjariš o njenom ostvarenju!


  Kako?
  Jednostavno, smisli neku poslovnu ideju za koju misliš da ima šansu u budućnosti, razradi je i prijavi se.


  Šta dobijam?
  Svi koji se prijave imaju šanse da dobiju subvenciju u iznosu do 2,500 američkih dolara, ukupan budžet projekta je 10,000 USD. Najbolje i nagrađene poslovne ideje biće predstavljene našim sugrađanima i sugrađankama kao primeri dobre prakse.


  Kako i do kada da se prijaviš?
  Prijavi se jednostavno kroz fromular za prijavu. Rok za prijavu je 20. juli 2012. godine Prijavite se odmah, pozovite kreativne prijatelje i požurite. Jedini uslov za prijavu je da imaš do 30 godina.


  Da li će mi neko pomoći ?
  Za sva pitanja biće organizovan info dan gde ćemo zajedno rešiti nedoumice.
  DOKUMENTACIJA
 • Zahtev sa biznis planom - Novi Pazar 2012 / preuzmi dokument

 • Konkurs - Novi Pazar 2012 / preuzmi dokument