A- A A+

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN

Lokalni antikorupcijski plan grada Novog Pazara je preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje, odnosno jačanje, načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi grada Novog Pazara i drugih organa javne vlasti koji zadovoljavaju potrebe i interese stanovništva i lokalne zajednice.

 

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar .pdf .doc
2. Lokalni antikorupcijski plan za grad Novi Pazar .pdf .doc
3. Izveštaj o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana .pdf .doc
4. Rešenje o imenovanju komisije za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a .pdf .doc
5. Poslovnik o radu komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Novog Pazara .pdf .doc
6. Rešenje o imenovanju koordinatora za praćenje realizacije LAP-a .pdf .doc
7. Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni LAP-a .pdf .doc
 
 
 

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI FORUM

Lokalni antikorupcijski forum je radno telo za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana.

 
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Pravilnik o postupku izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf .doc
2. Postupak izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf .doc
3. Rešenje o obrazovanju radnog tela Lokalnog antikorupcijskog foruma .pdf .doc
4. Zapisnik sa prve sednice LAF-a .pdf .doc
5. Zapisnik sa druge sednice LAF-a .pdf .doc
6. Zapisnik sa treće sednice LAF-a .pdf .doc
7. Zapisnik sa četvrte sednice LAF-a .pdf .doc
 
 

PRIJAVITE KORUPCIJU

Grad Novi Pazar na planu borbe protiv korupcije teži da se približi evropskim standardima. Pozivamo građane da daju svoj doprinos tako što će prijavljivati sve nepravilnosti u radu Gradske uprave. Ukoliko uočite bilo kakvu nepravilnost u radu, ili ste svedok korupcije, možete prijaviti:

Telefonom: 020/5151 300, 020/5151 308

Lično: Gradonačelniku/Načelnuku uprave u kancelarijama 300 i 308 na III spratu

Putem pošte:
Gradonačelniku/Načelniku Gradske uprave/Lokalnom antikorupcijskom forumu
Stevana Nemanje 2
36300 Novi Pazar

Napomena: Sumnju na korupciju putem pošte građani mogu podneti anonimno

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika