A- A A+

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI PLAN

Lokalni antikorupcijski plan grada Novog Pazara je preventivni antikorupcijski mehanizam i mehanizam za uvođenje, odnosno jačanje, načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi grada Novog Pazara i drugih organa javne vlasti koji zadovoljavaju potrebe i interese stanovništva i lokalne zajednice.

 

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Novi Pazar .pdf .doc
2. Lokalni antikorupcijski plan za grad Novi Pazar .pdf .doc
3. Izveštaj o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana .pdf .doc
4. Rešenje o imenovanju komisije za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a .pdf .doc
5. Poslovnik o radu komisije za izbor članova tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Novog Pazara .pdf .doc
6. Rešenje o imenovanju koordinatora za praćenje realizacije LAP-a .pdf .doc
7. Metodologija za praćenje i izveštavanje o primeni LAP-a .pdf .doc
 
 
 

LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI FORUM

Lokalni antikorupcijski forum je radno telo za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana.

 
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Pravilnik o postupku izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf
2. Postupak izbora članova Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf
3. Rešenje o obrazovanju radnog tela Lokalnog antikorupcijskog foruma .pdf
4. Zapisnik sa prve sednice LAF-a .pdf
5. Zapisnik sa druge sednice LAF-a .pdf
6. Zapisnik sa treće sednice LAF-a .pdf
7. Zapisnik sa četvrte sednice LAF-a .pdf
8. Pravilnik o radu Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf
9. Plan rada Lokalnog antikorupcijskog foruma grada Novog Pazara .pdf
10. Pravilnik o postupanju sa predstavkama .pdf
 
 

PRIJAVITE KORUPCIJU

Grad Novi Pazar na planu borbe protiv korupcije teži da se približi evropskim standardima. Pozivamo građane da daju svoj doprinos tako što će prijavljivati sve nepravilnosti u radu Gradske uprave. Ukoliko uočite bilo kakvu nepravilnost u radu, ili ste svedok korupcije, možete prijaviti:

Telefonom: 020/5151 300, 020/5151 308

Lično: Gradonačelniku/Načelnuku uprave u kancelarijama 300 i 308 na III spratu

Putem pošte:
Gradonačelniku/Načelniku Gradske uprave/Lokalnom antikorupcijskom forumu
Stevana Nemanje 2
36300 Novi Pazar

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Obrazac za podnošenje predstavke Lokalnom antikorupcijskom forumu grada Novog Pazara .pdf .doc

Napomena: Sumnju na korupciju putem pošte građani mogu podneti anonimno

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops