A- A A+

Ljudski resursi

 
Ljudski resursi 1 420x350 

U poslovnom okruženju osnovni i najvažniji resurs svake organizacije čine lјudi i njihove sposobnosti.

Samo lјudski resursi mogu učiti, rasti i doprinosti.

 

Šef Službe za upravlјanje lјudskim resursima: Nadia Hamzagić

 

Aktuelni javni konkursi

 
Datum raspisivanja konkursa: 19.04.2024. godine
Rok za prijavu: 07.05.2024. godine
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove .pdf
2. Obaveštenje zainteresovanim kandidatima za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta .pdf
3. Javni konkurs za popunjavanje jednog mesta nameštenika u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove .pdf
4. Obaveštenje zainteresovanim kandidatima za popunjavanje jednog mesta nameštenika .pdf
 
INFORMACIJE ZA RADNA MESTA - SLUŽBENICI
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. RADNO MJESTO: Poslovi iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta u Odsjeku za obrazovanje, kulturu , sport i prosvjetnu inspekciju u Odjelјenju za društvene delatnosti, u zvanju savetnik , broj izvršilaca 1
1. Informacije za kandidate .docx
2. Propis: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja .docx
3. Propis: Zakon o kulturi .docx
4. Propis: Zakon o sportu .docx
2. RADNO MJESTO: Ekonomsko-investicioni poslovi u Odsjeku za investicije u Odjelјenju za privredu, u zvanju mlađi savetnik, broj izvršilaca 1
1. Informacije za kandidate .docx
2 Propis: Zakon o ulaganjima .docx
3.RADNO MJESTO:Poslovi ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata u Odsjeku za ozakonjenje u Odjelјenju za urbanizam i izgradnju, u zvanju mlađi savetnik, broj izvršilaca 1
1. Informacije za kandidate .docx
2. Propis: Zakon o ozakonjenju objekata .docx
4. RADNO MJESTO:Komunalni milicionar u Odjelјenju komunalne milicije, u zvanju mlađi referent, broj izvršilaca 1
1. Informacije za kandidate .docx
2. Propis: Zakon o lokalnoj samoupravi .docx
3. Propis: Zakon o komunalnoj miliciji .docx
4. Propis: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima .docx
5. Propis: Zakon o prekršajima .docx
6. Propis: Zakon o opštem upravnom postupku .docx
7. Propis: Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih milicionera .docx
8. Propis: Pravilnik o sadržini evidencija koje vodi komunalna milicija, načinu njihovog vođenja i uništavanju određenih podataka .docx
9. Propis: Uredba o kancelarijskom poslovanju oragana državne uprave .docx
 
 
INFORMACIJE ZA RADNO MESTO - NAMEŠTENIK
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1.RADNO MJESTO: Poslovi fizičko-tehničkog obezbjeđenja u Odsjeku za fizičko-tehničko obezbeđenje i poslove protokola u Odjelјenju za tehničke i pomoćne poslove, obezbjeđenje i vozni park , IV vrsta radnih mjesta- broj izvršilaca 1
1. Informacije za kandidate .docx
 
 
PRIJAVNI OBRASCI:
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Prijava na konkurs .docx
2. Izjava .docx

 

Primeri testova sa odgovorima izvršilačka radna mesta:
R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Oblast: Organizacija i rad organa autonomne pokrajine, odnosno lokalne samouprave u R. Srbiji .pdf
2. Oblast: Poslovna komunikacija .pdf

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops