A- A A+

Projektno finansiranje

Organ državne uprave u čijem delokrugu je oblast u kojoj se ostvaruje javni interes, odnosno korisnik sredstava budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u čijem budžetu su obezbeđena sredstva podstiče programe koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u skladu sa odredbama ove uredbe i akata nadležnog organa donetih u skladu sa odredbama zakona i ove uredbe. 

R.br. Predmet Dokumenta Datum
1. Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Novog Pazara u 2023.godini Dokumentacija 06.01.2023.
Lista primljenih prijava za članove komisije 26.01.2023.
Lista primljenih projekata 26.01.2023.
Konačna lista primljenih projekata 30.01.2023.
Rešenje o imenovanju članova Komisije 30.01.2023.
Rešenje o odbacivanju prijave 31.01.2023.
Predlog stručne komisije 31.01.2023.

Rešenje o dodeli sredstava

09.02.2023.

2. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje, odnosno finansiranje projektnih aktivnosti i projekata udruženja građana iz Novog Pazara u oblasti socio-humanitarnih delatnosti, za 2023. godinu

Dokumentacija

30.01.2023.

Predlog za raspodelu sredstava 02.03.2023.
Zaključak Gradskog veća 20.03.2023.
3. Javni konkurs zа dodelu sredstava za sufinansiranje, odnosno finansiranje programskih aktivnosti i projekata iz oblasti poljoprivrede za udruženja građana sa teritorije grada Novog Pazara za 2023. godinu Dokumentacija 01.03.2023.
Zaključak Gradskog veća 15.05.2023.
4. Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata "Podrška programima prevencije zloupotrebe droga i zavisnosti od kocke među ključnim populacijama" koje realizuju udruženja građana iz budžeta grada Novog Pazara za 2023.godinu

Dokumentacija

04.05.2023.

Zaključak Gradskog veća 10.07.2023.
5. Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana iz budžeta grada Novog Pazara za 2023.godinu Dokumentacija 04.05.2023.
Zaključak Gradskog veća 12.06.2023.
6. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje, odnosno finansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja građana iz Novog Pazara iz oblasti kulture, za 2023.godinu Dokumentacija 04.05.2023.
Zaključak Gradskog veća 12.06.2023.
7. Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja/organizacija u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Novog Pazara u 2023.godini

Dokumentacija

04.05.2023.

Zaključak Gradskog veća 10.07.2023.
8. Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje. odnosno finansiranje programskih aktivnosti i projekata u oblasti dobrovoljnog omladinskog rada za udruženja građana sa teritorije grada Novog Pazara za 2023.godinu Dokumentacija 14.06.2023.
Zaključak Gradskog veća 12.07.2023.
9. Javni poziv za finansiranje projekata od javnog interesa kroz akciju - Građani se pitaju Dokumentacija 25.06.2023.
Odluka Gradskog veća 28.08.2023.

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops