A- A A+

Lokalni registar izvora zagađivanja

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu br. 1. - Lista 2. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalni registar izvora zagađivanja.

Potrebno je u skladu sa Uputstvom, u elektronskoj formi popuniti pet priloženih obrazaca i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

  1. Jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu: Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Odeljenje za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, Odsek za zaštitu životne sredine, Novi Pazar ul. Stevana Nemanje br. 2
  2. Jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Obaveštenje Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novi Pazar .pdf
2. Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka .pdf
3. Uputstvo registra izvora zagađivanja .pdf
4. Prilog 1 - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje .pdf
5. Prilog 2 - Spisak zagađujućih materija .pdf
6. Prilog 3 - Spisak zagađujućih materija za vazduh .pdf
7. Prilog 4 - Spisak zagađujućih materija za vodu .pdf
8. Obrazac 1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja .xls
9. Obrazac 2 - Emisije u vazduh .xls
10. Obrazac 3 - Emisije u vode .xls
11. Obrazac 4 - Emisije u zemljište .xls
12. Obrazac 5 - Upravljanje otpadom .xls

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops