A- A A+

ZAKONSKA REGULATIVA   |   OBRASCI   |   OBAVEŠTENJA |   STUDIJE NA JAVNI UVID  |  AKTIVNOSTI

Obaveštenja

 

2017.

R.br.DokumentDatum objavePreuzimanje
01. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 06.02. do 12.02.2017. godine 14.02.2017.god. .rar
02. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 13.02. do 19.02.2017. godine 21.02.2017.god. .rar
03. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 20.02. do 26.02.2017. godine 28.02.2017.god. .rar
04. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 27.02. do 05.03.2017. godine 07.03.2017.god. .rar
05. Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekat instalacije radio bazne stanice „Novi Pazar 24”, na stambenoj zgradi „MK2 Corporation“   14.03.2017.god. .pdf
06. Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije UMTS2100 sisitema i dogradnja LTE1800 sistema, instalacijom dve antene radio bazne stanice „NP-Stevana Nemanje“ – NPU58/NPUL58, na krovu nove Lučne zgrade   14.03.2017.god. .pdf
07.

Obaveštenje za javnost o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat uklanjanja, rekonstrukcije i izgradnje stanice za snabdevanje gorivom „Novi Pazar 2“ 

14.03.2017.god. .pdf
08. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 06.03. do 12.03.2017. godine 14.03.2017.god. .rar
09. Saopšenje za javnost - Svetski dan šuma 20.03.2017.god. .pdf
10. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 13.03. do 19.03.2017. godine 22.03.2017.god. .rar
11.

Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekat instalacije radio bazne stanice „Novi Pazar 19“, na poslovnoj zgradi „ESBI Jeans“  u ul. Cetinjskoj br. 33b, na katasterskoj parceli br. 3884/4 KO Novi Pazar

23.03.2017.god. .pdf
12.

Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekat instalacije radio bazne stanice „KG3480_01KV Novi Pazar - Selakovac“  u naselju Dojevće bb, na kat.parceli br. 505/13 KO Ivanča

23.03.2017.god. .pdf
13. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 20.03. do 26.03.2017. godine 28.03.2017.god. .rar
14. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 27.03. do 02.04.2017. godine 05.04.2017.god. .rar
15. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 03.04. do 09.04.2017. godine 11.04.2017.god. .rar
16. Obaveštenje o javnom uvudu, prezentaciji i sednici javne rasprave na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat, uklanjanja, rekonstrukcije i izgradnje stanice za snabdevanje gorivom „Novi Pazar 2“ 19.04.2017.god. .pdf
17. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 22.05. do 28.05.2017. godine 31.05.2017.god. .rar
18. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 29.05. do 04.06.2017. godine 06.06.2017.god. .rar
19. Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekat uklanjanja, rekonstrukcije i izgradnje stanice za snabdevanje gorivom „Novi Pazar 2“, na kat. parceli br. 10648, KO Novi Pazar u ul. Save Kovačevića u Novom Pazaru 09.06.2017.god. .pdf
20. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 05.06. do 11.06.2017. godine 13.06.2017.god. .rar
21. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 12.06. do 18.06.2017. godine 22.06.2017.god.  .rar
22. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 19.06. do 25.06.2017. godine 28.06.2017.god. .rar 
23. Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za projekat projekat proizvodnje stolarije i komadnog nameštaja od drveta, na kat. parceli br. 9055/2 KO Novi Pazar ul. Ruđera Boškovića bb u Novom Pazaru 28.06.2017.god.  .pdf 
24. Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekat uklanjanja, rekonstrukcije i izgradnje stanice za snabdevanje gorivom „Novi Pazar 2“, na kat. parceli br. 10648, KO Novi Pazar u ul. Save Kovačevića u Novom Pazaru 28.06.2017.god.  .pdf
25. Obaveštenje za javnost o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom, na kat. parceli br. 10897/23, KO Novi Pazar u ul. Dimitrija Tucovića bb u Novom Pazaru 28.06.2017.god.  .pdf
26. Obaveštenje za javnost o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat instalacije radio bazne stanice “Novi Pazar 28” na porodičnoj stambenoj zgradi u ul. Jošanički kej br.48, na kat. parceli br. 9968, KO Novi Pazar 28.06.2017.god.  .pdf
27. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 26.06. do 02.07.2017. godine 04.07.2017.god.  .rar
28. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 03.07. do 09.07.2017. godine 12.07.2017.god.  .rar
29. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 10.07. do 16.07.2017. godine 19.07.2017.god. .rar
30. Obaveštenje za javnost o potrebi procene da je Trgovinsko proizvodno društvo „Lizard tex metals“ podnelо zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada 24.07.2017.god. .pdf
31.

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za projekat projekat postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom, na kat. parceli br. 10897/23 KO Novi Pazar ul. Dimitrija  Tucovića bb.

24.07.2017.god. .pdf
32. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 17.07. do 23.07.2017. godine 25.07.2017.god. .rar
33. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 24.07. do 30.07.2017. godine 01.08.2017.god. .rar
34. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 31.07. do 06.08.2017. godine 09.08.2017.god. .rar
35. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 07.08. do 13.08.2017. godine 16.08.2017.god. .rar
36. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 14.08. do 20.08.2017. godine 22.08.2017.god. .rar
37. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 21.08. do 27.08.2017. godine 29.08.2017.god. .rar
38. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 28.08. do 03.09.2017. godine 05.09.2017.god. .rar
39. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 04.09. do 10.09.2017. godine 12.09.2017.god. .rar
40. Obaveštenje za javnost o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat, instalacije radio bazne stanice za mobilnu telefoniju „Novi Pazar 28“ u ul. Jošanički kej br. 48, na stambeno - poslovnom objektu, na kat. parceli br. 9968 KO Novi Pazar 19.09.2017.god. .pdf
41.

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za projekat instalacije radio bazne stanice „Novi Pazar 29“, na kat. parceli br. 5543/1 KO Novi Pazar ul. Emina Redžepagića  br. 66 u Novom Pazaru

19.09.2017.god. .pdf
42. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 11.09. do 17.09.2017. godine 20.09.2017.god. .rar
43.

Obaveštenje za javnost o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat instalacije radio bazne stanice za mobilnu telefoniju „Novi Pazar 30“ u ul. Emina Redžepagića br. 17, na stambeno - poslovnom objektu, na kat.parceli br. 5594 KO Novi Pazar

26.09.2017.god. .pdf
44. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 18.09. do 24.09.2017. godine 26.09.2017.god. .rar
45. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 25.09. do 01.10.2017. godine 04.10.2017.god. .rar
46. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 02.10. do 08.10.2017. godine 12.10.2017.god. .rar
47. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 09.10. do 15.10.2017. godine 17.10.2017.god. .rar
48.

Obaveštenje za javnost o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat proizvodnje peleta iz strugotine, na kat. parceli br. 1156/8 i 1157/5 KO Postenje u Novom Pazaru

19.10.2017.god. .pdf
49.

Obaveštenje za javnost o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat, instalacije radio bazne stanice za mobilnu telefoniju „Novi Pazar 29“ u ul. Emina Redžepagića br. 66, na stambenom objektu, na kat.parceli br. 5543/1 KO Novi Pazar

19.10.2017.god. .pdf
50. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 16.10. do 22.10.2017. godine 24.10.2017.god. .rar
51. Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekat instalacije radio bazne stanice „Novi Pazar 30“, na stambenom objektu  u ul. Emina redžepagića br. 17, na katasterskoj parceli br. 5594  KO Novi Pazar 11.12.2017.god. .pdf
52. Obaveštenje o donetom rešenju kojim se odbija zahtev za davanje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu za projekat instalacije radio bazne stanice za mobilnu telefoniju  „Novi Pazar 29“,  u ul. Emina Redžepagića br. 66, na kat. parceli br. 5543/1  KO Novi Pazar 11.12.2017.god. .pdf

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika