A- A A+

REGISTAR LOBISTA

LOBIRANJE

Zakon o lobiranju je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj 87/18, a primenjuje se od 14.08.2019. godine. Zakonom se uređuju uslovi i način obavljanja aktivnosti lobiranja, registar i evidencije u vezi sa lobiranjem i druga značajna pitanja za lobiranje. 

Sve informacije o Zakonu o lobiranju kao i Kodeksa ponašanja učesnika u lobiranju (Sl. Glasnik RS broj 53/19), Pravilnik o izgledu i sadržini obrazaca zahteva, izveštaja, obaveštenja i evidencije i načinu vođenja registara i posebne evidencije u postupku lobiranja (Sl. Glasnik RS broj 53/19) i Pravilnika o programu obuke za lobistu (Sl. Glasnik RS broj 54/19) dostupni su na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. www.acas.rs/lobiranje/

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops