A- A A+

ZAKONSKA REGULATIVA   |   ZAHTEVI   |   OBAVEŠTENJA |   STUDIJE NA JAVNI UVID

ZahteviR.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. S05.01 Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja .pdf
2. S05.02 Zahtev za odlučivanje za zatečeno stanje .pdf
3. S05.03 Zahtev za određivanje obima studije .pdf
4. S05.04 Zahtev za davanje saglasnosti na studiju .pdf
5. S05.05 Zahtev za saglasnost na studiju zatečeno stanje .pdf
6. S06.01 Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje-prevoz otpada .pdf
7. S06.02 Zahtev za izdavanje integralne dozvole .pdf
8. S06.03 Zahtev za reviziju dozvole .pdf
9. S06.04 Zahtev za obnavljanje dozvole .pdf
10. S06.05 Zahtev za izuzimanje od obaveze pribavljanja dozvole za upravljanje otpadom .pdf
11. S06.06 Zahtev za izdavanje integralne dozvole .pdfVlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika