A- A A+

Održana javna rasprava o budžetu

Na javnoj raspravi o budžetu, po predstavljen je Građanski vodič kroz budžet, koji na jednostavan način objašnjava kako nastaje budžet, kako se puni gradska kasa i kako se troši novac građana. Ovaj dokument pripremljen je po modelu Stalne konferencije gradova i opština. Ovom prilikom predstavljeni su  rezultati ankete “Naš budžet”, za koju je glasalo 2583 građana. Takođe, predstavljeni su planirani prihodi, rashodi i programne aktivnosti predviđene u Nacrtu buidžeta Grada Novog Pazara za 2020.

Planirano je da budžet za 2020. Godinu iznosi 3 milijarde 230 miliona dinara, što je za tri odsto više nego prethodne godine, dok su planirani rashodi tri milijarde 167 miliona 430 hiljada dinara.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac istakao je da je cilj ankete bio povećanje transparentosti rada lokalne samouprave, a da je javna rasprava organizovana kako bi se predočilo kako lokalna samouprava planira da potroši novac svih građana. Predstavnici organizacija civilnog društva, mediji i građani su postavljali pitanja o budžetu, ali i davali sugestije za unapređenje uključivanja građana u budžetski proces.

“Četiri godine nismo imali deficit u budžetu, što je posledica jednog realnog planiranja na osnovu prihoda. Za povećanje prihoda zaslužno je stvaranje povoljne klime. Lokalna samouprava će se truditi da realizuje projekte za koje su se građani izjasnili onim redom kako su rangirani. Ova anketa, građanski vodič i javna rasprava nastavak su težnje Grada Novog Pazara da bude što transparetniji i da se građani uključe u procese donošenja odluka.”, rekao je gradonačelnik Nihat Biševac.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops