A- A A+
Prijem povodom odlaska u penziju radnika Gradske uprave Prijem za radnike Gradske uprave koji su ove godine otisli u penziju upriličen je i ove godine. Sa ... Read more...
Izveštaj DRI nema elemenata krivičnog dela i zloupotrebe Prema izveštaju Državne revizorke institucije za 2016. godinu, grad Novi Pazar je jedna od n... Read more...
“Pokreni se za posao” konkurs za bespovratna sredstva u preduzetništvu U utorak, 23. januara ove godine u novopazarskom Kulturnom centru biće održan info dan u okviru pr... Read more...
Svi bunari iz kojih se vodom snabdevaju seoske škole biće pročišćeni Na području grada Novog Pazara meren je kvalitet površinskih voda, kao i voda za piće osnov... Read more...
Regulacija korita ključ bezbednosti naselja u naposrednoj blizini reka Aktuelni projekti u vezi sa stanjem reka i korićenjem na području Novog Pazara biće inovirani a n... Read more...

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika