A- A A+

Uslužni centar po šalterima

ODELJENJE ZA PRIVREDU, FINANSIJE I RAZVOJ

1 BIRAČKI SPISAK

2 PRIVREDA, FINANSIJE I RAZVOJ, AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

3 SKUPŠTINA GRADA

4 GRADONAČELNIK I GRADSKO VEĆE

ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO PRAVNE I KOMUNALNO STAMBENE POSLOVE
ODELJENJE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

5 URBANIZAM I GRAĐEVINARSTVO

6 IMOVINSKI, STAMBENI, KOMUNALNI I INSPEKCIJSKI POSLOVI

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

7 RADNE KNJIŽICE

8 OVERE POTPISA, PREPISA I RUKOPISA

9 UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU, UVERENJA I POTVRDE IZ MATIČNIH KNJIGA

10 IZVODI IZ MATIČNIH KNJIGA

11 UPIS ČINJENICE ROĐENJA U MATIČNU KNJIGU, ODREĐIVANJE IMENA DETETA PRIZNANJE OČINSTVA

12 UPIS ČINJENICE SMRTI U MATIČNU KNJIGU UMRLIH, SMRTOVNICE, IZVODI IZ MATIČNIH KNJIGA NA INOSTRANOM OBRASCU, UVERENJA O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU

13 UPIS ROĐENJA ROĐENIH U INOSTRANSTVU, UPIS ROĐENJA PO REŠENJU O PRIJEMU U DRŽAVLJANSTVO, PRIJAVA SKLAPANJA BRAKA

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops