A- A A+

Spisak ozakonjenih objekata

 

2017.

Red. brojBroj predmetaPodnosilac zahtevaDatum izdavanja rešenjaDatum objave
001. 351-1166/16 Fahir Hamzagić 04.01.2017.god. 18.01.2017.god.
002. 351-5579/10 Enver Murić 04.01.2017.god. 18.01.2017.god.
003. 351-5597/10 Dragiša Marković 05.01.2017.god. 18.01.2017.god.
004. 351-999/16 Idriz Aljušević 05.01.2017.god. 18.01.2017.god.
005. 351-202/14 Murat Paučinac  06.01.2017.god.  18.01.2017.god. 
006. 350-1097/03 Ferid Pepić 09.01.2017.god. 18.01.2017.god.
007. 350-4625/03 Enver Mavrić 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
008. 350-4597/03 Jonuz Šemović 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
009. 350-1185/03 Nail Đerlek 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
010. 351-641/16 Fadilj Rizović 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
011. 350-438/03 Zenun Mučić 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
012. 351-1362/16 Mehemdin Bećović 12.01.2017.god. 18.01.2017.god.
013. 350-3986/03 Ahmedin Ramo Mekić 12.01.2017.god. 18.01.2017.god.
014. 351-1809/10 Mustafa Crnovršanin 12.01.2017.god. 18.01.2017.god.
015. 350-1775/03 Čeda Jovanović 11.01.2017.god. 18.01.2017.god.
016. 350-3001/03 Mustafa Crnovršanin 12.01.2017.god. 18.01.2017.god.
017. 351-1040/16 Bajram Bilalović 13.01.2017.god. 18.01.2017.god.
018. 350-736/03 Mehmedin Omerović 13.01.2017.god. 18.01.2017.god.
019. 350-1408/03 Hamid Faković 13.01.2017.god. 18.01.2017.god.
020. 351-5358/10 Bisera Ganić 13.01.2017.god. 18.01.2017.god.
021. 351-1216/10 Husein Hasanović 16.01.2017.god. 18.01.2017.god.
022. 351-3690/10 Vukoica Vasiljević 16.01.2017.god. 18.01.2017.god.
023. 350-913/03 Izet Emčović 06.01.2017.god. 18.01.2017.god.
024. 350-747/03 Bahrija Plojović 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
025. 351-1325/16 Jonuz Smaić 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
026. 351-1365/16 Ševala Ajdinović 17.01.2017.god.; 18.01.2017.god.
027. 351-1560/10 Omer Gegić 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
028. 351-750/13 Izet Koca 05.01.2017.god. 18.01.2017.god.
029. 350-3081/03 Hajradin Tiganj 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
030. 351-1402/16 Čeda Jovanović 10.01.2017.god. 18.01.2017.god.
031. 351-577/09 Velibor Majdak 17.01.2017.god. 18.01.2017.god.
032. 350-884/03 Ahmedin Holić 18.01.2017.god. 18.01.2017.god.
033. 351-1133/16 Alija Bihorac 20.01.2017.god. 30.01.2017.god.
034. 351-5343/10 Hakija Etemović 19.01.2017.god. 30.01.2017.god.
035. 350-1443/03 Ćamil i Muamer Bronja 19.01.2017.god. 30.01.2017.god.
036. 351-1670/10 Radoica Majdak 20.01.2017.god. 30.01.2017.god.
037. 351-742/10 Meho Đerlek 23.01.2017.god. 30.01.2017.god.
038. 351-5674/10 Fuad Ćosović 23.01.2017.god. 30.01.2017.god.
039. 351-5416/10 Jonuz Ahmetović 23.01.2017.god. 30.01.2017.god.
040. 351-397/16 Nafilj Rizović 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
041. 351-27/10 Sabit Mekić 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
042. 351-1852/16 Mahit Berović 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
043 351-1390/16 Hajrulah Jahović 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
044. 351-681/16 Elmaz Omerović 24.01.2017.god. 30.01.2017.god.
045. 351-3875/10 Selmo Mušović 25.01.2017.god. 30.01.2017.god.
046. 350-2393/03 Zićrija Jahija 25.01.2017.god. 30.01.2017.god.
047. 351-789/16 Zeko Balićević 25.01.2017.god. 25.01.2017.god.
048. 351-1190/16 Šaćir Sulejmanović 25.01.2017.god. 30.01.2017.god.
049. 351-1825/16 Mirko Tiosavljević 26.01.2017.god. 30.01.2017.god.
050. 350-1873/03 Safet Sulić 26.01.2017.god. 30.01.2017.god.
051. 350-1157/03 Zada Plojović 26.01.2017.god. 30.01.2017.god.
052. 351-395/16 Nafilj Rizović 26.01.2017.god. 30.01.2017.god.
053.  351-1166/16  Smajo Talević  26.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
054.  350-988/03  Smajo Talević  26.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
055.  351-3689/10  Vukoica Vasiljević  30.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
056.  351-836/16  Ljutvo Fetahović  30.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
057.  351-3148/10  Nazim Gorčević  30.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
058.  351-642/16  Harun Gorčević  31.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
059.  351-78/16  Sabahudin Bihorac  26.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
060.  351-1307/10  Marko Pantovića  31.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
061.  351-877/16  Mejrema Šaćirović  01.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
062.  351-4497/10  Halil Šabanović  01.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
063.  350-2130/03  Nihat Murić  31.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
064.  351-4785/10  Hidajet Šuntić  01.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
065.  351-1857/16  Duza Komatina  Duza Komatina  12.07.2017.god. 
066.  350-1701/03  Rifat Imamović  03.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
067.  351-351/10  Ahmo Tahirović  02.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
068.  351-302/14  Zoran Nikić  03.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
069.  350-2240/03  Zoran Nikić  03.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
070.  351-1154/16  Ismet Radončić  03.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
071.  350-4274/03  Muzafera Paljevac  03.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
072.  351-1742/16  Faruk Ugljanin  06.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
073.  351-1778/16  Izet Ramičević  02.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
074.  350-4426/03  Ismet Zogić  06.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
075.  351-4861/10  Ismet Zogić  07.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
076.  351-7088/10  Enver Marukić  07.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
077.  351-2952/10  Sabahudin Crnišanin  08.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
078.  351-2008/10  Šefćet i Metko Lukić  24.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
079.  350-3368/03  Fako Dolićanin  24.01.2017.god.  12.07.2017.god. 
080.  351-5287/10  Sabro Erović  09.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
081.  350-3872/03  Džemo Murić  09.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
082.  351-6795/10  Fako Dolićanin  09.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
083.  351-164/17  Milan Veselinović  10.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
084.  351-1855/16  Aljo,Sabit i Sadik Koca  20.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
085.  351-790/14  Miloš Milanović  20.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
086.  351-63/17  Elvir Sadović  06.02.2017.god.  12.07.2017.god. 
087 350-561/03 Sabaheta Zilkić 17.02.2017.god. 12.07.2017.god.
088. 351-1178/10 Šefika Kačar 14.02.2017.god. 12.07.2017.god.
089. 351-1998/10 Šefćet I Fikret Ganević 20.02.2017.god. 12.07.2017.god.
090. 351-134/17 Milhata Dražanin 20.02.2017.god. 12.07.2017.god.
091. 351-5336/10 Faruk Idrizović 21.02.2017.god. 12.07.2017.god.
092. 351-1409/16 Selim Šemsović 21.02.2017.god. 12.07.2017.god.
093. 351-1399/16 Ramiz Ajrović 21.02.2017.god. 12.07.2017.god.
094. 351-279/16 Samir Korać 21.02.2017.god. 12.07.2017.god.
095. 351-2457/10 Murat Emrović 23.02.2017.god. 12.07.2017.god.
096. 351-6017/10 Emir i Almir Đerlek 21.02.2017.god. 12.07.2017.god.
097. 351-400/16 Almir Korać 22.02.2017.god. 12.07.2017.god.
098. 351-1670/16 Ramiz I Aćif Ajrović 23.02.2017.god. 12.07.2017.god.
099. 351-125/17 Sadija Šabanovski 23.02.2017.god. 12.07.2017.god.
100. 351-1/15 Muzafer Dragolovčanin 23.02.2017.god. 12.07.2017.god.
101. 351-7746/10 Milodar Majdak 23.02.2017.god. 12.07.2017.god.
102. 350-514/03 Fetija Škrijelj 24.02.2017.god. 12.07.2017.god.
103 . 351-1034/16 Hakija Hasanović 24.02.2017.god. 12.07.2017.god.
104 . 351-55/17 Halil Lađar 24.02.2017.god. 12.07.2017.god.
105 . 351-528/14 Fadilj Hasanović 27.02.2017.god. 12.07.2017.god.
106 . 351-411/16 Fehima Malić I Mevljuda Kruse 22.02.2017.god. 12.07.2017.god.
107 . 351-171/16 Jusuf Hasković 24.02.2017.god. 12.07.2017.god.
108 . 351-728/10 Zejnel Đerlek 23.02.2017.god. 12.07.2017.god.
109 . 351-1867/16 Nurko Redžović 28.02.2017.god. 12.07.2017.god.
110 . 351-1156/16 Jakup Redžepović 28.02.2017.god. 12.07.2017.god.
111 . 351-3238/10 Hajriz Paučinac 24.02.2017.god. 12.07.2017.god.
112 . 351-3431/10 Ahmet Redžepović 01.03.2017.god. 12.07.2017.god.
113 . 351-61/17 Zikret I Džemo Ahmetović 01.03.2017.god. 12.07.2017.god.
114 . 351-1313/10 Milodar Majdak 24.02.2017.god. 12.07.2017.god.
115. 351-212/17 Sadija Šabanovski 27.02.2017.god. 12.07.2017.god.
116. 351-1793/16 Redžep Crnčanin 01.03.2017.god. 12.07.2017.god.
117. 351-1866/10 Darko I Danko Popović 02.03.2017.god. 12.07.2017.god.
118. 351-954/16 Mustafa Arifović 01.03.2017.god. 12.07.2017.god.
119. 351-2578/10 Tahir I Hajrudin Zatrić 02.03.2017.god. 12.07.2017.god.
120. 351-1173/16 Ensar Lukić 02.03.2017.god. 12.07.2017.god.
121. 351-1499/16 Medhija Dupljak 03.03.2017.god. 12.07.2017.god.
122. 350-4398/03 Zihnija Numanović 03.02.2017.god. 12.07.2017.god.
123. 351-1100/16 Huso Sejdović 06.03.2017.god. 12.07.2017.god.
124. 351-524/16 Šaban Rasovac 07.03.2017.god. 12.07.2017.god.
125. 351-510/16 Faruk Suljić 06.03.2017.god. 12.07.2017.god.
126. 350-5060/03 Mithat Ahmetović 06.03.2017.god. 12.07.2017.god.
127. 351-746/16 Huzeir Škrijelj 08.03.2017.god. 12.07.2017.god.
128. 351-712/17 Zeko, Nijazija, Esat i Milhata Bošnjak 08.03.2017.god. 12.07.2017.god.
129. 350-365/03 Šućrija Sejdović 10.03.2017.god. 12.07.2017.god.
130. 351-1821/16 Vujica Bijorac 09.03.2017.god. 12.07.2017.god.
131. 351-327/10 Muharem Žirčanin 10.03.2017.god. 12.07.2017.god.
132. 351-1223/16 Hamdija Smajović 09.03.2017.god. 12.07.2017.god.
133. 351-2733/10 Nusret i Jusuf Lekpek 10.03.2017.god. 12.07.2017.god.
134. 351-6525/10 Izet Ahmetović 10.03.2017.god. 12.07.2017.god.
135. 350-4239/03 Esad Bajraktarević 13.03.2017.god. 12.07.2017.god.
136. 351-1118/10 Hamdija Nuhović 13.03.2017.god. 12.07.2017.god.
137. 351-75/10 Nirvan Jusufović 10.03.2017.god. 12.07.2017.god.
138. 350-86/03 Braho Ibrić 14.03.2017.god. 12.07.2017.god.
139. 351-6320/10 Miljuša Midović 09.03.2017.god. 12.07.2017.god.
140. 351-1802/16 Zoran Jovanović 16.03.2017.god. 12.07.2017.god.
141. 350-1028/03 Ćazim Đerlek 06.03.2017.god. 12.07.2017.god.
142. 351-651/10 Izeta Melajac 15.03.2017.god. 12.07.2017.god.
143. 351-1366/16 Redžep Muslić 14.03.2017.god. 12.07.2017.god.
144. 351-1792/16 Hadija Šabanovski 17.03.2017.god. 12.07.2017.god.
145. 350-1771/03 Ismet Talević 17.03.2017.god. 12.07.2017.god.
146. 351-927/13 Muharem Behrami 14.03.2017.god. 12.07.2017.god.
147. 351-2575/10 Sabrija Jukić 17.03.2017.god. 12.07.2017.god.
148. 351-218/17 Himo Batkić 15.03.2017.god. 12.07.2017.god.
149. 351-1705/16 Stevo Radovanović 17.03.2017.god. 12.07.2017.god.
150. 351-241/16 Rašat Ličina 17.03.2017.god. 12.07.2017.god.
151. 351-1274/16 Aziz Rahić 17.03.2017.god. 12.07.2017.god.
152. 351-49/16 Selima Šemsović 20.03.2017.god. 12.07.2017.god.
153. 351-175/17 Emina Ćatović 20.03.2017.god. 12.07.2017.god.
154. 351-941/16 Dževat Ćorović 21.03.2017.god. 12.07.2017.god.
155. 350-5064/03 Rešad Ahmetović 21.03.2017.god. 12.07.2017.god.
156. 350-3724/03 Šefćet Nicević 09.03.2017.god. 12.07.2017.god.
157. 351-524/09 Murat Muratović 10.03.2017.god. 12.07.2017.god.
158. 350-3462/03 Albin i Amila Ličina 23.03.2017.god. 12.07.2017.god.
159. 351-1131/17 Rešad Dazdarević i Muamer Selmanović 23.03.2017.god. 12.07.2017.god.
160. 351-907/16 Halid Papić 22.03.2017.god. 12.07.2017.god.
161. 351-1735/16 Safet Tarhaniš 23.03.2017.god. 12.07.2017.god.
162. 350-1030/03 Latif Đerlek 16.03.2017.god. 12.07.2017.god.
163. 351-1794/16 Muamera Al Baghdadi 07.02.2017.god. 12.07.2017.god.
164. 351-871/13 Rifat Muderizović 24.03.2017.god. 12.07.2017.god.
165. 351-1810/17 Bajro Faković 28.03.2017.god. 12.07.2017.god.
166. 350-1051/03 Šućurija Krnjojelac 28.03.2017.god. 12.07.2017.god.
167. 351-5333/10 Ismail Idrizović 28.03.2017.god. 12.07.2017.god.
168. 351-1192/16 Džavid Bulić 29.03.2017.god. 12.07.2017.god.
169. 351-1629/16 Sabaheta Faković 29.03.2017.god. 12.07.2017.god.
170. 351-121/17 Hajro Ćatović 30.03.2017.god. 12.07.2017.god.
171. 350-3463/03 Enver Trtovac 29.03.2017.god. 12.07.2017.god.
172. 350-2624/03 Asim i Ismet Ličina 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
173. 351-2484/10 Rešid Baždar 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
174. 351-256/16 Ertan Arapović 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
175. 351-935/13 Adnan Delić 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
176. 351-934/13 Adnan Delić 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
177. 351-7233/10 Ismeta Škrijelj 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
178. 351-3760/10 Hamdija Škrijelj 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
179. 351-2353/10 Azrin Ahmetović 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
180. 351-81/17 Šefćet i Fikret Ganević 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
181. 351-1080/17 Zejna Lukač 31.03.2017.god. 12.07.2017.god.
182. 351-1162/16 Rifat Hamidović 04.04.2017.god. 12.07.2017.god.
183. 351-122/17 Hasim Ćatović 04.04.2017.god. 12.07.2017.god.
184. 350-3481/03 Sadik i Sabit Mulić 04.04.2017.god. 12.07.2017.god.
185. 350-2063/03 Žarko Nikić 03.04.2017.god. 12.07.2017.god.
186. 351-223/16 Alma daglar 03.04.2017.god. 12.07.2017.god.
187. 351-2468/10 Radenko Nikić 04.04.2017.god. 17.07.2017.god.
188. 351-1628/16 Gazo Hasanović 04.04.2017.god. 17.07.2017.god.
189. 351-712/17 Zeko, Nijazija, Esat i Milhata Bošnjak i Ulfeta Hoćanin 04.04.2017.god. 17.07.2017.god.
190. 351-54/17 Emira i Enes Društinac 05.04.2017.god. 17.07.2017.god.
191. 351-267/10 Mustafa Mujković 06.04.2017.god. 17.07.2017.god.
192. 351-1346/16 Senad,Esad i Džema Zuković 06.04.2017.god. 17.07.2017.god.
193. 351-231/17 Omer Dupljak 05.04.2017.god. 17.07.2017.god.
194. 351-68/16 Sabaheta Subašić 12.04.2017.god. 17.07.2017.god.
195. 351-4935/10 Dragoslav Pavlović 13.04.2017.god. 17.07.2017.god.
196. 351-1926/10 Ismet Spahić 13.04.2017.god. 17.07.2017.god.
197. 351-784/13 Bajro Idrizović 13.04.2017.god. 17.07.2017.god.
198. 351-726/16 Deko Aljković 18.04.2017.god. 17.07.2017.god.
199. 351-7069/10 Mevljudin Ahmetović 17.04.2017.god. 17.07.2017.god.
200. 351-5138/10 Pašo Hasić 13.04.2017.god. 17.07.2017.god.
201. 351-1433/10 Nafilj Ajdinović 12.04.2017.god. 17.07.2017.god.
202. 351-1963/10 Samir Aljković 12.04.2017.god. 17.07.2017.god.
203. 351-1108/17 Hajradin Metić 18.04.2017.god. 17.07.2017.god.
204. 351-210/17 Zamo Emrović 19.04.2017.god. 17.07.2017.god.
205. 351-1489/17 Milomir Milović 21.04.2017.god. 17.07.2017.god.
206. 351-775/16 Nedžad Pramenković 21.04.2017.god. 17.07.2017.god.
207. 351-51/17 Şinan Hodović 21.04.2017.god. 17.07.2017.god.
208. 351-051/10 Bojan Gašović 21.04.2017.god. 17.07.2017.god.
209. 351-1476/16 Safet Dragolovčanin 19.04.2017.god. 17.07.2017.god.
210. 350-2949/03 Elez Sejdović 24.04.2017.god. 17.07.2017.god.
211. 351-2388/10 Husnija Čeković 24.04.2017.god. 17.07.2017.god.
212. 350-2426/03 Ljutvo Hasanović 25.04.2017.god. 17.07.2017.god.
213. 351-2067/10 Milanko,Damjan,Jelena i Ognjen Petrović 25.04.2017.god. 17.07.2017.god.
214. 351-2166/17 Harun Karušik 25.04.2017.god. 17.07.2017.god.
215. 351-146/17 Samir Curić 25.04.2017.god. 17.07.2017.god.
216. 351-1535/16 Vujica Jeremić 25.04.2017.god. 17.07.2017.god.
217. 351-598/13 Muljazim Numanović 31.08.2016.god. 17.07.2017.god.
218. 351-987/16 Ismet Paljević 26.04.2017.god. 17.07.2017.god.
219. 351-123/14 Nedžib, Idriz i Mustafa Mustafić 27.04.2017.god. 17.07.2017.god.
220. 351-893/16 Vitomir Šujdović 18.04.2017.god. 17.07.2017.god.
221. 351-3319/10 Miloš Sretenović 27.04.2017.god. 17.07.2017.god.
222. 351-660/14 Hajro Brnjičanin 28.04.2017.god. 17.07.2017.god.
223. 351-2524/10 Izet i Naser Abdurahmanović 28.04.2017.god. 17.07.2017.god.
224. 351-27/17 Rasim Demirović 08.05.2017.god. 17.07.2017.god.
225. 351-17/17 Rasim Demirović 08.05.2017.god. 17.07.2017.god.
226. 351-975/16 Adem Bećović 03.05.2017.god. 17.07.2017.god.
227. 351-1572/10 Damljan Filipović 05.05.2017.god. 17.07.2017.god.
228. 350-206/03 Šefkija Šehović 10.05.2017.god. 17.07.2017.god.
229. 351-1611/17 Ljutvo Šabanović 03.05.2017.god. 17.07.2017.god.
230. 351-1292/17 Sefedin Ćeka 12.05.2017.god. 17.07.2017.god.
231. 351-2502/10 Harun Ahmetović 15.05.2017.god. 17.07.2017.god.
232. 350-1760/03 Harun Halidović 15.05.2017.god. 17.07.2017.god.
233. 351-601/14 Rifat Zahitović 16.05.2017.god. 17.07.2017.god.
234. 351-8223/10 Šefkija Škrijelj 16.05.2017.god. 17.07.2017.god.
235. 351-1462/10 Harun Halidović 18.05.2017.god. 17.07.2017.god.
236. 351-718/16 Enes Korać 16.05.2017.god. 17.07.2017.god.
237. 351-49/17 Duza Komatina 18.05.2017.god. 17.07.2017.god.
238. 351-2469/17 Safet Halilović 19.05.2017.god. 17.07.2017.god.
239. 351-1229/17 Džemail Sinanović 19.05.2017.god. 17.07.2017.god.
240. 351-1228/17 Džemail Sinanović 19.05.2017.god. 17.07.2017.god.
241. 351-4415/10 Vladan Jeremić 22.05.2017.god. 17.07.2017.god.
242. 351-5635/10 Ramiz Kurtanović 22.05.2017.god. 17.07.2017.god.
243. 351-6685/10 Hasan Erović 22.05.2017.god. 17.07.2017.god.
244. 350-3546/03 Desimir Mijailović 23.05.2017.god. 17.07.2017.god.
245. 351-2430/17 Esad Ukić 23.05.2017.god. 17.07.2017.god.
246. 351-1559/16 Pemba Omerović 22.05.2017.god. 17.07.2017.god.
247. 351-744/13 Faik Grljević 22.05.2017.god. 17.07.2017.god.
248. 350-4517/03 Faik Bronja 24.05.2017.god. 17.07.2017.god.
249. 350-3279/03 Redžep Nuradinović 24.05.2017.god. 17.07.2017.god.
250. 351-2155/17 Rizo Omerović 24.05.2017.god. 17.07.2017.god.
251. 351-2424/17 Nazim Kučević 25.05.2017.god. 17.07.2017.god.
252. 351-241/10 Sead Arifović 25.05.2017.god. 17.07.2017.god.
253. 350-4274/03 Muzafera Paljevac 03.02.2017.god. 17.07.2017.god.
254. 351-1868/16 Radoslav Pavlović 18.04.2017.god. 17.07.2017.god.
255. 350-1544/03 Hasret Gicić 26.05.2017.god. 17.07.2017.god.
256. 350-4360/03 Fehrat Ferizović 26.05.2017.god. 17.07.2017.god.
257. 351-6872/10 Izet Čepeljac 26.05.2017.god. 17.07.2017.god.
258. 351-3986/10 Hasan Hasanović 26.05.2017.god. 17.07.2017.god.
259. 351-657/16 Nusret Lekpek 26.05.2017.god. 17.07.2017.god.
260. 351-287/16 Ahmedin Đerlek 26.05.2017.god. 17.07.2017.god.
261. 351-628/13 Hidajet Buljić 26.05.2017.god. 17.07.2017.god.
262. 351-15/15 Rodoljub Vulović 25.05.2017.god. 17.07.2017.god.
263. 350-3180/03 Šemso Sadiković 19.05.2017.god. 17.07.2017.god.
264. 351-1550/17 Medžid Fakić 29.05.2017.god. 17.07.2017.god.
265. 350-1490/03 Zećo Aljović 29.05.2017.god. 17.07.2017.god.
266. 351-243/10 Salih Kuč 29.05.2017.god. 17.07.2017.god.
267. 351-1571/17 Esmir Lekpek 29.05.2017.god. 17.07.2017.god.
268. 351-196/14 Seljam Kurtagić 29.05.2017.god. 17.07.2017.god.
269. 351-873/10 Šefket Hot 30.05.2017.god. 17.07.2017.god.
270. 351-6500/10 Hasan Krkušić 30.05.2017.god. 17.07.2017.god.
271. 351-4209/10 Nusret Avdović 30.05.2017.god. 17.07.2017.god.
272. 351-787/16 Haris Halilović 31.05.2017.god. 17.07.2017.god.
273. 350-1946/10 Sretko Janković 31.05.2017.god. 17.07.2017.god.
274. 351-797/16 Šerif Halilović 31.05.2017.god. 17.07.2017.god.
275. 351-764/16 Šerif Halilović 31.05.2017.god. 17.07.2017.god.
276. 351-138/14 Faruk Ugljanin 31.05.2017.god. 17.07.2017.god.
277. 351-1364/17 Esat Mujezinović 31.05.2017.god. 17.07.2017.god.
278. 351-8142/10 Smail Elmazović 02.06.2017.god. 17.07.2017.god.
279. 351-1144/16 Elmaz Ćatić 02.06.2017.god. 17.07.2017.god.
280. 351-1515/17 Mersad Hamidović 02.06.2017.god. 17.07.2017.god.
281. 351-1031/17 Ismet Kadrić 05.06.2017.god. 17.07.2017.god.
282. 351-1755/16 Ibrima Dacić 05.06.2017.god. 17.07.2017.god.
283. 351-727/16 Almir Bilalović 08.06.2017.god. 17.07.2017.god.
284. 351-784/16 Hamza Pramenković 08.06.2017.god. 17.07.2017.god.
285. 351-4283/10 Samir Dolovac 08.06.2017.god. 17.07.2017.god.
286. 350-1146/03 Tahir Tutić 09.06.2017.god. 17.07.2017.god.
287. 351-4214/10 Rešad i Esad Muratović 09.06.2017.god. 17.07.2017.god.
288. 351-7794/10 Ramiz Hajrović 09.06.2017.god. 17.07.2017.god.
289. 351-294/16 Adem Čelić 29.05.2017.god. 17.07.2017.god.
290. 351-913/16 Rešad i Redžep Međedović 09.05.2017.god. 17.07.2017.god.
291. 351-1918/10 Milanko Mićić 13.06.2017.god. 17.07.2017.god.
292. 351-1318/16 Kaso Omerović 14.06.2017.god. 17.07.2017.god.
293. 351-2537/10 Jasmin Ahmetović 13.06.2017.god. 17.07.2017.god.
294. 351-900/17 Besim Muminović 14.06.2017.god. 17.07.2017.god.
295. 350-2590/03 Rasim Džanković 14.06.2017.god. 17.07.2017.god.
296. 351-2199/17 Milijan Živković 14.06.2017.god. 17.07.2017.god.
297. 351-899/17 Besim Muminović 14.06.2017.god. 17.07.2017.god.

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika