A- A A+

Sedam projekata u oblasti socijalnih davanja

Skoro četrnaest miliona dinara kroz sedam projekata osmišljenih u cilju bolje usluge u oblasti socijalnih davanja u Novom Pazaru,  izdvojeno je  iz namenskih sredstava Vlade Srbije, posredstvom Ministarstva za rad. Realizacija projekata započela je 1. avgusta i trajaće do kraja godine. Sredstva su dodeljena Centru za socijalni rad (za projekte  Pomoć u kući za odrasla i stara lica, Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i Svetodavno terapeutsko edukativnu usluga za bračne parove), Udruženju psihologa (Lični pratilac i Personalni asistent) i Društvu za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima (Dnevni boravak osoba sa smetnjama u razvoju i Predah usluga) “.

U realizaciju projekata biće do kraja godine uključeno oko 400 korisnika. 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops