A- A A+

Skupština SKGO-a protiv odluke ministarstva finansija o smanjenju budžetskih sredstava na lokalu

Gradonačelnik Novog Pazara dr Meho Mahmutović prisustvovao je 43. Skupštini Stalne konferencije gradova i opština na kojoj je centralna tema bila završna konferencija evropskog Eksčejndž 4 programa, koji je u poslednjih nekoliko godina proizveo više od 50 projekata u oblastima strateškog planiranja na lokalnom nivou, programskog i kapitalnog budžetiranja i emitovanja municipalnih obveznica.

Članovi Stalne konferencije gradova i opština doneli su jednoglasnu odluku da se ne prihvati odluka ministarstva finansija o smanjenim sredstvima u budžetima lokalnih samouprava .

Mahmutović je istakao da se nada da će ministar finansija usvojiti odluku Skupštine SKGO-a i da će odustati od ove odluke jer bi to bilo pogubno po lokalne samouprave.

Izvor: rtvnp.rs

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops