A- A A+

Gradsko veće usvojilo Nacrt odluke o budžetu za 2016. godinu

Gradsko veće usvojilo je na današnjoj sednici Nacrt odluke o budžetu za 2016. godinu. Gradonačelnik je kazao da je ovaj budžet programski i da se očekuje da će ovaj nacrt biti usvojen na predstojećoj sednici skupštine. Predlog budžeta za 2016. sastavila je stručna služba koja je i za budžet koji je rađen za prethodnu godinu dobila pohvale od Ministarstva finansija. Šef Odseka za budžet u Odeljenju za finansije, gospodin Rehemet Halilagić, rekao je da proces stvaranja budžeta za 2016. imao tri ključna elementa. Prvo, postavljen je na realnom sagledavanju prihoda i samim tim, na jasnoj predstavi o raspoloživim sredstvima. Druga smernica bili su kriterijumi Vlade Srbije koji su propisani kako bi se stabilizovale finansije lokalnih samouprava. Treća polazna tačka jeste činjenica da je transfer koji grad prima ostao nepormenjen u odnosu na 2015. godinu. Po rečima Halilagića, ograničenja koja je Vlada dala odnose se na korišćenje roba i usluga, kao i na isplaćivanje bonusa kao što su jubilarne nagrade. Na ovim pozicijama, uštede su značajne. Pozicija na kojima nema ograničenja odnose se na osnovna sredstva, tj. na investicije.

Gradonačelnik dr Meho Mahmutović istakao je da će u 2016. biti ozbiljnih restrikcija i štednji, ali ne u pogledu investiranja. „Prethodna 2015. godina bila je godina investiranja, a 2016. će biti godina investiranja ali i socijalno odgovorna“, naglasio je gradonačelnik Meho Mahmutović. Kako je istakao gradonačelnik i u 2016. će se nastaviti sa stalnim ulaganjem u infrastruskturu grada i za te potrebe izdvojeno je oko 740.000.000 dinara. Osim investiranja, ovaj budžet pokriva i socijalne,zdravstvene, kulturne, obrazovne te sportske potrebe građana. Gradonačelnik se još jednom osvrnuo na programsku prirodu budžeta i ove godine. Podsetio je da su humanitarne organizacije poput Saveta slepih i slabovidih, Saveta gluvih i nagluvih, Društva za pomoć nedovoljno razvijenim osobama, zatim raznih nevladinih organizacija i udruženja građana, sredstva dobila na osnovu predloženih projekata. Gradonačelnik ih je još jednom pozvao da komisiji, Gradskom veću i Skupštini podnesu narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, jer će to biti preduslov za apliciranje za nova sredstva u 2016. godini.

Gradonačelnik se osvrnuo i na bojazan koju lokalne samouprave imaju u vezi sa najavljenim smanjenjem osnovnih sredstava koja im pripadaju. Skupština SKGO-a je jednoglasno izglasala protivljenje ovoj meri, pa se na osnovu toga očekuje odustajanje Ministarstva finansija od ove odluke. Reaovanje SKGO-a u vezi sa najvaljenim smanjenjem transfera je urodilo plodom, pa se od ovakve odluke odustalo.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops