A- A A+

Novom Pazaru 7.4 miliona za Elektronsku upravu

Grad Novi Pazar je na javnom pozivu Ministarstva države uprave i lokalne samouprave za Raspodelu sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave dobio finansijska sredstva za realizaciju projekta „Elektronska skupština kao sredstvo za transparentan i odgovoran rad“, u iznosu od 7.4 miliona dinara. Grad Novi Pazar kao najtransparentnija lokalna samouprava u R.Srbiji u kontinuitetu radi na približavanju svig organa grada ka građanima i privredi. U okviru ovog projekta planirano je da se celokupan proces vođenja sednica Skupštine grada Novog Pazara automatizuje primenom infomaciono-komunikacionih tehnologija. Nabavkom novih laptop uređaja i uvođenja sistema elektronskog glasanja zaokružuje se koncept Elektronske skupštine.
 
Podizanjem nivoa transparentnosti rada Skupštine grada otvaraju se nove mogućnosti uklјučivanja i participaciji građana u demokratskom odlučivanju. A povećanjem učešća građana u javnom životu, naročito u odlučivanju, vodi ka većoj jednakosti građana, čime se daje veća legitimnost odluka lokalnih organa.
 
Učešće građana u procesu kreiranja, donošenja i implementiranja odluka stvara aktivno civilno društvo odgovornih i angažovanih građana.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops