A- A A+

Održana Javna rasprava o Budžetskom fondu za zaštitu životne sredine

U  toku je izrada Plana korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za tekuću godinu, za grad Novi Pazar. Ovim povodom je organizovana javna rasprava.
 
Na nacrt Programa korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Novog Pazara, kojim je planirano 20 miliona dinara za realizaciju 19 mera, nije stigao niti jedan predlog izmena i dopuna od strane zainteresovane javnosti i organizacija.
Rukovodilac Odeljenja za zaštitu životne sredine Ivan Milanović rekao je da je nacrt Programa objavljen na sajtu lokalne samouprave i da zainteresovani građani i organizacije imaju još nekoliko dana da predlože izmene i dopune tog dokumenta.
 
“To mogu učiniti sve do, očekujem, naredne nedelje kada ćemo uputiti predlog Programa Gradskom veću na usvajanje, a potom Ministarstvu za zaštitu životne sredine na saglasnost. Nadamo se da će predlog dobiti saglasnost i da ćemo krenuti u realizaciju aktivnosti”, izjavio je Milanović.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops