A- A A+

Članovi novog saziva Gradskog veća dobili resorna zaduženja

Na prvoj  redovonoj sednici Gradskog veća grada Novog Pazara dodeljeni su resori članovima Veća u novom sazivu:
 
Aladinu  Zećiroviću dodeljen je  resorurbanizam izgradnja i stanovanje,  Vahidinu Melajcu – zdravstvo i socijalna politika, dok je Ensar Škrijelj biti zadužen za resor upravljanje infrastrukturnim projektima, javnom svojinom, oblast turizam i međunarodna saradnja. Članica Gradskog veća Denisa Curić baviće se pitanjima iz delokruga obrazovanja, kulture, omladine, sporta i saradnje sa civilnim sektorom. Nikoli Joloviću dodeljena je oblast mesne samouprave, komunalnih delatnosti i energetike, a Nikoli Milenkoviću  životna sredina, vanredne situacije, razvoj informatičkog društva.  U oblasti razvoja preduzetništva i saradnje sa malim i srednjim preduzećima, zaduženja su pripala članu Gradskog veća Latifu Đerleku, dok je Tihomir Ratković zadužen za lokalni ekonomski razvoj i međuopštinsku saradnju, a Albin Šabotić za resor koordinacija rada javnih preduzeća i organa grada.
 
“U svoje, kao i u ime kolega većnika mogu da kažem da puni elana ulazimo u ceo ovaj process sa namerom i ciljem da u relativno kratkom  periodu ostvarimo merljive rezultate. Želim istaći i da je danas usvojen niz važnih odluka, među kojima je i Predlog komisije za finansiranje i sufinsiranje projekata socio- humanitarnih organizacija”, rekao je član Gradskog veća Vahidin Melajac.
 
Gradsko veće usvojilo je i Predlog odluke o auto – taksi prevozu, koja je prema rečima Melajca izuzetno važna za regulisanje jedne oblasti a samom tim i za svakodnevni život građana Novog Pazara.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops