A- A A+

Važno: Ustavni sud odlučio u korist porodilja

Imajući u vidu rešenje Ustavnog suda o pokretanju postupka za utvrđivanje neustavnosti navedene odredbe zakona broj: IUz-60/2021 od 5. juna 2023. godine iz čijeg obrazloženja se može utvrditi da je datum podnete inicijative za pokretanje postupka 19. april 2021. godine, korisnici prava kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravopovređeno, zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno I pravnosnažno.

Kako je Odlukom Ustavnog suda došlo do izmena člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u načinu obračuna osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, koji se primenjivao od 1. jula 2018. godine do 14. februara 2024. godine, potrebno je preispitati po službenoj dužnosti sva rešenja kojima je odlučeno o pravu na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koja nisu konačna I pravnosnažna.

Rok za podnošenje navedenog zahteva je šest meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda. Kako je odluka objavljena 14. februara 2024. godine, to rok za podnošenje zahteva za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) ističe 14. avgusta 2024. godine. Za više informcaije možete se javiti Odeljenju za društvene delatnosti, ul Šabana Koče br. 85, kancelarija 8. Na osnovu izmenjenih rešenja izvršiće se isplata pripadajućih iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

O eventualnim problemima i nejasnoćama koje se mogu javiti, rukovodilac opštinske - gradske uprave, dužan je da pisanim putem ili putem telefona, izvestiti Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

Instrukciju o postupanju opštinskih – gradskih uprava u primeni I sprovođenju odluke Ustavnog suda republike Srbije možete preuzeti na OVOM LINKU.

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops