A- A A+

Održana javna rasprava o Lokalnom planu upravljanja otpadom

Gašenje nesanitarne i 18 divljih deponija, uspostavljanje primarne selekcije i prikupljanje celokupnog komunalnog otpada, samo su neki od osnovnih ciljeva Lokalnog plana upravljanja otpadom o kojem je održana javna rasprava.
 
Strateški dokument je korak kojim se lokalne samouprava usaglašavaju sa strateškim dokumentom na nacionalnom nivou, u pogledu upravljanja otpadom za period od 2021. do 2031. godine. Cilj je da se minimalizira negativan uticaj otpada na životnu sredinu, i da se poboljša efikasnost korišćenja resursa iz otpada na teritoriji grada Novog Pazara.
Kako se moglo čuti, Plan predviđa da se za deset godina u Novom Pazaru na godišnjem nivou prikupi 61 tona smeća, od čega će biti reciklirano više od 38 tona.

Foto galerija

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops