A- A A+

Poziv za učešće u programu ”Vršnjačka podrška mladima”

Grad Novi Pazar i Kancelarija za mlade u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) i Ministarstvo turizma i omladine, uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnjih poslova
i međunarodne saradnje Republike Italije sprovodi projekat ”Program vršnjačkog mentorstva za
promociju ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i povećanje učešća mladih u Srbiji”. Projekat ima za cilj da proširi mogućnosti mladih za učestvovanje u lokalnim aktivnostima i zagovaračkim procesima na lokalnom nivou kako bi se teme ljudskih prava i rodne ravnopravnosti promovisale, a mladi više uključili u sve aspekte života u lokalnoj zajednici.
 
Projektne aktivnosti će obuhvatiti unapređenje kapaciteta mladih iz Novog Pazara kroz inicijalni trening i mentorstvo koje će sprovoditi članovi Saveta za mlade tima Ujedinjenih nacija u Srbiji na temu zabrane diskriminacije, kao i osmišljavanje i sprovođenje lokalnih inicijativa kojima će mladi iz Novog Pazara skrenuti pažnju na konkretna pitanja vezana za zabranu diskriminacije u njihovoj zajednici i predložiti aktivnosti za unapređenje zajednice u skladu sa potrebama mladih. Trening će biti organizovan 24. juna 2023. godine, a realizacija lokalnih aktivnosti predviđena je u periodu od jula do oktobra 2023. godine. Mladi iz Novog Pazara će na kraju projekta imati priliku da svoja iskustva i dobru praksu iz ovog projekta razmene sa svojim vršnjacima iz drugih opština i gradova u Srbiji.
 
Pozivamo mlade, od 18 do 25 godina, iz Novog Pazara da se prijave na program ”Vršnjačka podrška mladima”, uzmu učešće na treningu i kreiranju inicijativa koja promovišu ljudska prava i
zabranu diskriminacije u njihovim lokalnim zajednicama. Učešćem u projektu će ojačati svoje znanje i kapacitete za ostvarivanje i promociju ljudskih prava, i veštine za sprovođenje svojih ideja i inicijativa i za povećanje učešća mladih u lokalnim procesima u Novom Pazaru.
 
Takođe, grupa mladih koja bude oformljena tokom projekta biće osnažena za zagovaranje ljudskih prava i prava mladih u svojoj sredini, dugoročno doprinoseći promenama u čitavom društvu.
Pravo da se prijave imaju svi mladi koji su zainteresovani da uče i rade u oblasti ljudskih prava i zabrane diskriminacije. Od učesnika se očekuje da budu posvećeni projektnim aktivnostima od
početka do kraja procesa. Termini sprovođenja konkretnih aktivnosti biće dogovoreni sa mentorima i drugim učesnicima projekta. Od učesnika se takođe očekuje timski rad i saradnja
sa drugim učesnicima.
Prijava se podnosi putem mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do 19. juna 2023. godine. 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops