A- A A+
Udruživanjem do boljih rezultata u vanrednim situacijama Na inicijativu načelnika Raškog upravnog okruga Nebojše Simovića, predsednici op&sca... Read more...
Šansa za teško zapošljive kategorije kroz projekat od 200 000 eura Grad Novi Pazar je, zahvaljujući Nemačkoj organizaciji za međunarodnu saradnju, Stalnoj konferenc... Read more...
Urgentni blok u funkciji na proleće Urgentni blok u okviru novopazarskog Doma zdravlja  trebalo bi da počne sa radom na proleće. ... Read more...
Turski privrednik finansira izgradnju dečjih igrališta Sandžaklija, uspešan privrednik u Republici Turskoj Kemal Onel rešio je da, poput nek... Read more...
Grad Novi Pazar na listi transparentnih lokalnih samouprava Novi Pazar je po istraživanju koje sprovodi Transparentnost Srbija,  u 2017. zauzeo dvanaesto ... Read more...

er eng pdr ppov eng Savet za bezbednost grada Novog Pazara Uzmi račun i pobedi

 

SAVET ZA BEZBEDNOST GRADA NOVOG PAZARA

Savet za bezbednost je skupštinsko telo Grada Novog Pazara koje je formirano da razvija i unapređuje sve aspekte bezbednosti grada. Poseban značaj posvećuje stvaranju uslova za unapređenje ljudske bezbednosti, koja naglašava zaštitu ekonomske, ekološke, zdravstvene, političke i svake druge bezbednosti pojedinca i zajednice, a koristiće najbolje primere multisektorskog i preventivnog prilaza rešavanju problema. Vladavina prava, transparentnost i odgovornost predstavljaju važne instrumente za unapređenje bezbednosti čoveka. Savet je posebno posvećen poboljšanju uloge i položaja dece, mladih i žena kao i drugih ranjivih grupa u procesima odlučivanja uz obezbeđenje ravnopravnosti i jednake zastupljenosti.

Zadaci Saveta za bezbednost:

  1. Priprema i predlaže donošenje mera za poboljšanje zaštite i sigurnosti građana Novog Pazara u svim oblastima života, kako njih samih tako i njihove imovine, kako bi grad bio bezbedna sredina kako za građane, tako i za investitore i turiste;

  2. Predlaže mere u slučaju velikih elementarnih nepogoda i vanrednih situacija, kako bi se, u najvećoj mogućoj meri, sprečio nastanak povreda ljudi i velike materijalne štete na objektima;

  3. Priprema strategiju bezbedne sredine, uz prethodno snimanje i analizu stanja;

  4. Sistemski rešava pitanja iz oblasti bezbednosti i sigurnosti građana tako što se bavi građevinskom, saobraćajnom, komunalnom i zdravstvenom bezbednošću građana, kao i pitanjima bezbednosti životne sredine, bezbednosti u školama i na ulicama i ispravnosti namirnica za ishranu.

Sve sugestije i komentare vezano za bezbednost grada Novog Pazara možete uputiti Savetu za bezbednost grada na email adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenta Saveta za bezbednost grada Novog Pazara:

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o izboru članova Saveta za bezbednost .pdf
2. Odluka o usvajanju Strategije bezbednog grada Novog Pazara .pdf
3. Strategija bezbednog grada Novog Pazara za period 2016-2020. .pdf
4. Komunikacijska strategija lokalnog saveta za bezbednost .pdf
5. Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Saveta za bezbednost .pdf
6. Odluka o usvajanju Akcionog plana za primenu Strategije bezbednog grada Novog Pazara .pdf
7. Akcioni plan za primenu Strategije bezbednog grada Novog Pazara za period 2016-2020. .pdf

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika