A- A A+

Održana 42. sednica Gradskog veća

Na sednici Gradskog veća usvojeni su svi planovi i programi svih javnih preduzeća i ustanova za 2016. godinu. Gradski većnicu su dali saglasnost na Nacrt odluke o Statutu JKP „Parking servis“. Doneta je odluka o projektnom finansiranju za nevladine, sportske i humanitarne organizacije. Član Gradskog veća, Nermin Bogućanin, posebno je istakao plan i program Direkcije za izgradnju po kome je 563.000.000 dinara planirano za nastavak uređenja grada.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops