A- A A+

Informator o radu organa grada Novog Pazara

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), na internet stranici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs) publikovan je Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu.

Informator o radu se izrađuje u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti („Sl. glasnik RS“, broj 10/22).

 

Organi grada
1. Skupština grada Novog Paraza Informator o radu
2. Gradonačelnik Informator o radu
3. Gradsko veće Informator o radu
4. Gradska uprava za izvorne i poverene poslove Informator o radu
5. Gradska uprava za naplatu javnih prigoda Informator o radu
6. Gradsko pravobranilaštvo Informator o radu
 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops