A- A A+

Informator o radu organa grada Novog Pazara

Na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), na internet stranici Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (www.poverenik.rs) publikovan je Jedinstveni informacioni sistem informatora o radu.

Informator o radu se izrađuje u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti („Sl. glasnik RS“, broj 10/22).

 

Organi grada
1. Skupština grada Novog Paraza Informator o radu
2. Gradonačelnik Informator o radu
3. Gradsko veće Informator o radu
4. Gradska uprava za izvorne i poverene poslove Informator o radu
5. Gradska uprava za naplatu javnih prigoda Informator o radu
6. Gradsko pravobranilaštvo Informator o radu
Javna preduzeća
1. Javno preduzeće “Zavod za urbanizam grada Novog Pazara” Informator o radu
2. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Novi Pazar Informator o radu
3. Javno komunalno preduzeće “Gradska čistoća” Informator o radu
4. Javno komunalno preduzeće “Gradska toplana” Informator o radu
5. Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Informator o radu
6. Javno komunalno preduzeće "Parking servis Novi Pazar" Informator o radu
Javne ustanove
1. Kulturni centar Novi Pazar Informator o radu
2.  Istorijski arhiv "Ras" Informator o radu
3.  Muzej "Ras" Novi Pazar Informator o radu
4.  Turistička organizacija Novi Pazar Informator o radu
5.  Narodna biblioteka "Dositej Obradović" Novi Pazar Informator o radu
6.  Regionalno pozorište Novi Pazar Informator o radu
7.  Kancelarija za mlade Informator o radu
8.  Dom zdravlja Novi Pazar Informator o radu
9.  Centar za socijalni rad Informator o radu
10.  Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Informator o radu
11.  Predškolska ustanova "Mladost" Informator o radu
12.  Centar za decu i omladinu "Duga" Informator o radu
13.  "Ustanova za sport" Novi Pazar Informator o radu
14.  Apotekarska ustanova Novi Pazar Informator o radu
Mesne zajednice
1.  I - Parice Informator o radu
2.  II - Đurđevi Stupovi Informator o radu
3.  III - Ćukovac Informator o radu
4.  IV - Jošanica Informator o radu
5.  V - Musala Informator o radu
6.  VI - Lug Informator o radu
7.  Trnava Informator o radu
8.  Rajetiće Informator o radu
9.  Odojeviće Informator o radu
10.  Lukare Informator o radu
11.  Kominje Informator o radu
12.  Mur Informator o radu
13.  Grubetiće Informator o radu
14.  Deževa Informator o radu
15.  Vranovina Informator o radu
16.  Šaronje Informator o radu
17.  Rajčinoviće Informator o radu
18.  Požega Informator o radu
19.  Sopoćani Informator o radu
20.  Sebečevo Informator o radu
21.  Vučiniće Informator o radu
22.  Pope Informator o radu
23.  Štitare Informator o radu
24.  Bele Vode Informator o radu
25.  Postenje Informator o radu

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops