A- A A+

Služba interne revizije

 

Služba interne revizije grada Novog Pazara osnovana je 30.01.2014.godine (Sl.list grada Novog Pazara  br.2/2014).

Interna revizija je nezavisno, objektivno uveravanje i aktivnost konsaltinga osmišljena da doda vrednosti i poboljša poslovanje organizacije.

Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve uvodeći sistematičan, disciplinovani pristup procenjivanju i poboljšanju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrola i korporativnog upravljanja.

Služba interne revizije obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa Ustavom, zakonom o bužetskom sistemu, Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim upustvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, statutom grada Novog Pazara i Poveljom intrne revizije grada Novog Pazara.

Rukovodilac službe


munir poturak

Munir poturak

-dipl. ecc-

RUKOVODILAC SLUŽBEAkta službe

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Odluka o osnivanju Službe interne revizije .pdf .doc
2. Strateški plan interne revizije .pdf .doc
3. Povelja interne revizije .pdf .doc
4. Godišnji plan interne revizije Grada Novog Pazara za 2017. godinu .pdf .doc
5. Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2016. godinu .pdf .doc

 

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika