A- A A+

Sastanak udrženja zanatlija „Građevinac NP“

U organizaciji Odeljenja za Lokalno-ekonomski razvoj upriličen je sastanak Udruženja zanatlija “Građevinac NP“ sa predstavnicima „Kancelarije za dijasporu“. Ovom prilikom dogovoreni su konkretni koraci kako bi se učvrstila saradnja zanatlija sa našom dijasporom.

Cilj sastanka  bio je formiranje  vizuelnog identita i izrada prigodnog informatora. „Umrežavanjem Udruženja sa kancelarijom za dijasporu želimo da animiramo našu dijasporu o postojanju ovog udruženja i da pokušamo da bolje iskoristimo kapacitete članova udruženja“, izjavio je Fahrudin Koničanin.

Na kraju sastanka zaključeno je da je saradnja sa našom dijasporom jedna alternativa za unapređenje poslovanja svih članova udruženja a glavni cilj udruženja je da se potencijalnom investitoru pruže usluge od početne pa do završne faze  izgradnje građevinskih objekata. 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops