A- A A+

Savet za rodnu ravnopravnost o planovima i zadacima za naredni period

Prvi radni sastanak Saveta za rodnu ravnopravnosti i jednake mogućnosti bio je prilika za bolje upoznavanje članica sa načinom rada saveta, predstavljanjem očekivanja i sospstvenog doprinosa. Predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti, Alma Šarenkapić istakla je da je spoj iskustva članova iz prethodnog saziva koji su spremni da podele svoja znanja i entizujazam novih članova garancija da će savet rad unaprediti položaj žena i implementiranje mera za razvoj ravnopravnosti u Novom Pazaru. Ona je istakla utisam da ženskog solidarstva koje je najvažnije za dobru atmoseferu i kako sve su sve razlike između članica nebitne kada je rad i doprinos za ravnopravnost i pitanju. Glava tema sastanka bili su prestojeći zadaci. „Razgovarali smo o donešenju novog Akcionog plana za rodnu ravnopravnost i jednkae mogućnosti u skladu sa nacionalnom strategijom. Želimo da plan bude kratkoročno ograničen, na primer na dve godine, kako bismo i u ovom sazivu mogli da vidimo napredak u ostvarivanju mera tog budućeg dokumenta.“ Šarenkapić je najavila seminar za odbornice i žene aktivne u političkom životu koji će se u saradnji sa Akademijom ženskog liderstva održati u Novom Pazaru 3. i 4. jula. Ovaj seminar se sastoji od radionica i predvanja o liderstvu, javnom nastupu i osnaživanju žena.Predsednica saveta je istakla važnost usavršavanja veštine javnog nastupa ze žene koje su u politici aktivne ili žele da budu zbog toga što, kako je naglasila, „naš osnovni zadatak je da predstavimo drugim ženama i celom narodu da mi zaista jesmo one koje učestvuju u donošenju odluka i na kraju i odlučuju.

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops