A- A A+

Važeći planovi


ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl.gl. RS", br.72/09)
Objavljivanje planskih dokumenata
Član 42.

"Po donošenju, svi planski dokumenti se objavljuju u službenim glasilima Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zavisno od vrste dokumenta, a objavljuju se i u elektronskom obliku i dostupni su putem interneta."

 

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops