A- A A+

VAŽNE INFORMACIJE   |   OBAVEŠTENJA   |   GRADSKI ŠTAB   |   DOKUMENTA  |  VAŽNI TELEFONI

Gradski štab za vanredne situacije grada Novog Pazara

Sednice Gradskog štaba:

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 16.03.2020. .pdf
2. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 17.03.2020. .pdf
3. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 19.03.2020. .pdf
4. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 20.03.2020. .pdf
5. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 21.03.2020. .pdf
6. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 24.03.2020. .pdf
7. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 26.03.2020. .pdf
8. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 27.03.2020. .pdf
9. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 28.03.2020. .pdf
10. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 02.04.2020. .pdf
11. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 07.04.2020. .pdf
12. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 10.04.2020. .pdf
13. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 13.04.2020. .pdf
14. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 29.04.2020. .pdf
15. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 25.06.2020. .rar
16. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 26.06.2020. .pdf
17. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 27.06.2020. .rar
18. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 30.06.2020. .pdf
19. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 04.07.2020. .rar
20. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 10.07.2020. .rar
21. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 14.07.2020. .rar
22. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 20.07.2020. .rar
23. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 27.07.2020. .rar
24. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 28.07.2020. .rar
25. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 05.08.2020. .rar
26. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 14.08.2020. .rar
27. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 28.08.2020. .rar
28. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 09.10.2020. .rar
29. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 10.10.2020. .rar
30. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 21.10.2020. .rar
31. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 04.11.2020. .rar
32. Sednica gradskog štaba za vanredne situacije - 26.11.2020. .rar

 

Izveštaji:

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. JKP "Gradska čistoća" Novi Pazar - Izveštaj o pranju i dezinfekciji ulica za period od 16.03.2020. do 05.04.2020. .pdf

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops