A- A A+

Обавештења

 

2018.

Р.бр.ДокументДатум објавеПреузимање
01.

Извештај о испитивању воде за пиће основних школа које имају сопствене изворе за снабдевање водом и јавних чесама

12.01.2018.год. .pdf
02.

Извештај о испитивању квалитета површинских вода, на територији града Новог Пазара 2017. годину

12.01.2018.год. .pdf
03.

Извештај о анализи земљишта и седимента

08.02.2018.год. .pdf
04.

Извештај о мерењу буке у животној средини

08.02.2018.год. .pdf
05.

Обавештење за јавност о потреби процене утицаја на животну средину за пројекатизградње бензинске станице за снабдевање горивом моторних возила, на катастарској парцели бр. 11346/1 КО Нови Пазар у улици Михајила Пупина бб

08.02.2018.год. .pdf
06.

Обавештење за јавност о поновљеном поступаку за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за пројекат инсталације радио базне станице за мобилну телефонију „Нови Пазар 30“ у ул. Емина Реџепагића бр. 17, на стамбено - пословном објекту, на кат.парцели бр. 5594 КО Нови Пазар, носиоца пројекта „Теленор“ д.о.о. из Београда

23.02.2018.год. .pdf
07.

Саопштење о концентрацији полена за период од 12.02.2018. до 18.02.2018. године

23.02.2018.год. .rar
08. Саопштење о концентрацији полена за период од 19.02.2018. до 25.02.2018. године 27.02.2018.год. .rar
09. Извештај о мерењу квалитета ваздуха у Новом Пазару за период од 11.01.2018. до 09.02.2018. године 07.03.2018.год. .pdf
10. Саопштење о концентрацији полена за период од 26.02.2018. до 04.03.2018. године 07.03.2018.год. .rar
11. Саопштење о концентрацији полена за период од 05.03.2018. до 11.03.2018. године 14.03.2018.год. .rar
12. Саопштење о концентрацији полена за период од 12.03.2018. до 18.03.2018. године 21.03.2018.год. .rar
13. Саопштење о концентрацији полена за период од 19.03.2018. до 25.03.2018. године 27.03.2018.год. .rar
14. Саопштење о концентрацији полена за период од 26.03.2018. до 01.04.2018. године 04.04.2018.год. .rar
15. Обавештење за јавност о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање неопасним отпадом, на катастарској парцели бр. 202 КО Паралово 04.04.2018.год. .pdf
16. Саопштење о концентрацији полена за период од 30.04.2018. до 06.05.2018. године 09.05.2018.год. .rar
17. Саопштење о концентрацији полена за период од 07.05.2018. до 13.05.2018. године 16.05.2018.год. .rar
18. Саопштење о концентрацији полена за период од 14.05.2018. до 20.05.2018. године 23.05.2018.год. .rar
19.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат – инсталација постројења за управљање отпадом (спалионица анималног неопсаног отпада),  на кат. парцели бр. 202 КО Паралово

24.05.2018.год. .pdf
20. Саопштење о концентрацији полена за период од 21.05.2018. до 27.05.2018. године 30.05.2018.год. .rar
21. Саопштење о концентрацији полена за период од 28.05.2018. до 03.06.2018. године 05.06.2018.год. .rar
22. Саопштење о концентрацији полена за период од 04.06.2018. до 10.06.2018. године 13.06.2018.год. .rar
23. Саопштење о концентрацији полена за период од 11.06.2018. до 17.06.2018. године 20.06.2018.год. .rar
24. Саопштење о концентрацији полена за период од 18.06.2018. до 24.06.2018. године 27.06.2018.год. .rar
25.  Саопштење о концентрацији полена за период од 25.06.2018. до 01.07.2018. године 03.07.2018.год.  .rar
26. Саопштење о концентрацији полена за период од 02.07.2018. до 08.07.2018. године 10.07.2018.год. .rar
27.

Потврда да Угоститељка радња "Амир – агин Хан" није у обавези да прибави дозволу за складиштење инертног и неопасног отпада (индексни број отпада: 20 01 25 - Комунални отпади)

17.07.2018.год. .pdf
28.

Потврда да хотел "Рај" – Рајчиновића бања није у обавези да прибави дозволу за складиштење инертног и неопасног отпада (индексни број отпада: 20 01 25 - Комунални отпади)

17.07.2018.год. .pdf
29. Саопштење о концентрацији полена за период од 09.07.2018. до 15.07.2018. године 17.07.2018.год. .rar
30. Саопштење о концентрацији полена за период од 16.07.2018. до 22.07.2018. године 24.07.2018.год. .rar
31. Саопштење о концентрацији полена за период од 23.07.2018. до 29.07.2018. године 31.07.2018.год. .rar
32. Саопштење о концентрацији полена за период од 30.07.2018. до 05.08.2018. године 07.08.2018.год. .rar
33. Саопштење о концентрацији полена за период од 06.08.2018. до 12.08.2018. године 15.08.2018.год. .rar
34. Саопштење о концентрацији полена за период од 13.08.2018. до 19.08.2018. године 23.08.2018.год. .rar
35. Саопштење о концентрацији полена за период од 20.08.2018. до 26.08.2018. године 31.08.2018.год. .rar
36. Саопштење о концентрацији полена за период од 27.08.2018. до 02.09.2018. године 04.09.2018.год. .rar
37. Саопштење о концентрацији полена за период од 03.09.2018. до 09.09.2018. године 11.09.2018.год. .rar
38. Саопштење о концентрацији полена за период од 10.09.2018. до 16.09.2018. године 18.09.2018.год. .rar
39. Саопштење о концентрацији полена за период од 17.09.2018. до 23.09.2018. године 25.09.2018.год. .rar
40. Саопштење о концентрацији полена за период од 24.09.2018. до 30.09.2018. године 05.10.2018.год. .rar
41. Саопштење о концентрацији полена за период од 01.10.2018. до 06.10.2018. године 09.10.2018.год. .rar
42. Саопштење о концентрацији полена за период од 09.10.2018. до 15.10.2018. године 17.10.2018.год. .rar
43. Саопштење о концентрацији полена за период од 22.10.2018. до 28.10.2018. године 30.10.2018.год. .rar
44. Саопштење о концентрацији полена за период од 29.10.2018. до 04.11.2018. године 06.11.2018.год. .rar
45.

Обавештење за јавност о да је ЈКП „Градска Чистоћа“ коју заступа Емин Омеровић, ул. 28 новембра бр.35  из Новог Пазара поднело захтев за издавање интегралне дозволе за управљање отпадом

16.11.2018.год. .pdf
46.

Обавештење за јавност да је носилац пројекта „НУМАНОВИЋ СНС“ д.о.о. ул. Руђера Бошковића бб из Новог Пазара поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, за пројекат производње пелета у ул. Михајла пупина бб, на кат. парцели бр. 11283, КО Нови Пазар

16.11.2018.год. .pdf

 

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA