A- A A+

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА   |   ОБРАСЦИ   |   ОБАВЕШТЕЊА |   СТУДИЈЕ НА ЈАВНИ УВИД  |  АКТИВНОСТИ

Обавештења

2017.

Р.бр.ДокументДатум објавеПреузимање
01.

Саопштење о концентрацији полена за период од 06.02. до 12.02.2017. године

14.02.2017.год. .rar
02.

Саопштење о концентрацији полена за период од 13.02. до 19.02.2017. године

21.02.2017.год. .rar
03.

Саопштење о концентрацији полена за период од 20.02. до 26.02.2017. године

28.02.2017.год. .rar
04. Саопштење о концентрацији полена за период од 27.02. до 05.03.2017. године 07.03.2017.год. .rar
05. Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат инсталације радио базне станице „Нови Пазар 24”, на стамбеној згради „МК2 Corporation“   14.03.2017.год. .pdf
06. Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат реконструкције УМТС2100 сиситема и доградња LTE1800 система, инсталацијом две антене радио базне станице „НП-Стевана Немање“ – НПУ58/НПУЛ58, на крову нове Лучне зграде   14.03.2017.год. .pdf
07.

Обавештење за јавност о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат уклањања, реконструкције и изградње станице за снабдевање горивом „Нови Пазар 2“ 

14.03.2017.год. .pdf
08. Саопштење о концентрацији полена за период од 06.03. до 12.03.2017. године 14.03.2017.год. .rar
09. Саопштење за јавност - Светски дан шума 20.03.2017.год. .pdf
10. Саопштење о концентрацији полена за период од 13.03. до 19.03.2017. године 22.03.2017.год. .rar
11.

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат инсталације радио базне станице „Нови Пазар 19“, на пословној згради „ESBI Jeans“  у ул. Цетињској бр. 33б, на катастерској парцели бр. 3884/4 КО Нови Пазар

23.03.2017.год. .pdf
12.

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат инсталације радио базне станице „КГ3480_01КВ Нови Пазар - Селаковац“  у насељу Дојевће бб, на кат.парцели бр. 505/13 КО Иванча

23.03.2017.год. .pdf
13. Саопштење о концентрацији полена за период од 20.03. до 26.03.2017. године 28.03.2017.год. .rar
14.

Саопштење о концентрацији полена за период од 27.03. до 02.04.2017. године

05.04.2017.год. .rar
15. Саопштење о концентрацији полена за период од 03.04. до 09.04.2017. године 11.04.2017.год. .rar
16. Обавештење о јавном увуду, презентацији и седници јавне расправе на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат, уклањања, реконструкције и изградње станице за снабдевање горивом „Нови Пазар 2“ 19.04.2017.год. .pdf
17. Саопштење о концентрацији полена за период од 22.05. до 28.05.2017. године 31.05.2017.год. .rar
18. Саопштење о концентрацији полена за период од 29.05. до 04.06.2017. године 06.06.2017.год. .rar
19.

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат уклањања, реконструкције и изградње станице за снабдевање горивом „Нови Пазар 2“, на кат. парцели бр. 10648, КО Нови Пазар у ул. Саве Ковачевића у Новом Пазару

09.06.2017.год. .pdf
20. Саопштење о концентрацији полена за период од 05.06. до 11.06.2017. године 13.06.2017.год. .rar
21. Саопштење о концентрацији полена за период од 12.06. до 18.06.2017. године 22.06.2017.год. .rar
22. Саопштење о концентрацији полена за период од 19.06. до 25.06.2017. године 28.06.2017.год. .rar
23.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат пројекат производње столарије и комадног намештаја од дрвета, на кат. парцели бр. 9055/2 КО Нови Пазар ул. Руђера Бошковића бб у Новом Пазару

28.06.2017.год. .pdf
24.

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат уклањања, реконструкције и изградње станице за снабдевање горивом „Нови Пазар 2“, на кат. парцели бр. 10648, КО Нови Пазар у ул. Саве Ковачевића у Новом Пазару

28.06.2017.год. .pdf
25.

Обавештење за јавност о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат постројење за управљање неопасним отпадом, на кат. парцели бр. 10897/23, КО Нови Пазар у ул. Димитрија Туцовића бб у Новом Пазару

28.06.2017.год. .pdf
26.

Обавештење за јавност о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат инсталације радио базне станице “Нови Пазар 28” на породичној стамбеној згради у ул. Јошанички кеј бр.48, на кат. парцели бр. 9968, КО Нови Пазар

28.06.2017.год. .pdf
27. Саопштење о концентрацији полена за период од 26.06. до 02.07.2017. године 04.07.2017.год. .rar
28. Саопштење о концентрацији полена за период од 03.07. до 09.07.2017. године 12.07.2017.год. .rar
29.  Саопштење о концентрацији полена за период од 10.07. до 16.07.2017. године 19.07.2017.год. .rar
30.

Обавештење за јавност о потреби процене да је Трговинско производно друштво „Лизард теx металс“ поднело захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

24.07.2017.год. .pdf
31.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат пројекат постројење за управљање неопасним отпадом, на кат. парцели бр. 10897/23 КО Нови Пазар ул. Димитрија  Туцовића бб.

24.07.2017.год. .pdf
32. Саопштење о концентрацији полена за период од 17.07. до 23.07.2017. године 25.07.2017.год. .rar
33. Саопштење о концентрацији полена за период од 24.07. до 30.07.2017. године 01.08.2017.год. .rar
34. Саопштење о концентрацији полена за период од 31.07. до 06.08.2017. године 09.08.2017.год. .rar
35. Саопштење о концентрацији полена за период од 07.08. до 13.08.2017. године 16.08.2017.год. .rar
36. Саопштење о концентрацији полена за период од 14.08. до 20.08.2017. године 22.08.2017.год. .rar
37. Саопштење о концентрацији полена за период од 21.08. до 27.08.2017. године 29.08.2017.год. .rar
38. Саопштење о концентрацији полена за период од 28.08. до 03.09.2017. године 05.09.2017.год. .rar
39. Саопштење о концентрацији полена за период од 04.09. до 10.09.2017. године 12.09.2017.год. .rar
40. Обавештење за јавност о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат, инсталације радио базне станице за мобилну телефонију „Нови Пазар 28“ у ул. Јошанички кеј бр. 48, на стамбено - пословном објекту, на кат. парцели бр. 9968 КО Нови Пазар 19.09.2017.год. .pdf
41.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат инсталације радио базне станице „Нови Пазар 29“, на кат. парцели бр. 5543/1 КО Нови Пазар ул. Емина Реџепагића  бр. 66 у Новом Пазару 

19.09.2017.год. .pdf
42. Саопштење о концентрацији полена за период од 11.09. до 17.09.2017. године 20.09.2017.год. .rar
43.

Обавештење за јавност о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат инсталације радио базне станице за мобилну телефонију „Нови Пазар 30“ у ул. Емина Реџепагића бр. 17, на стамбено - пословном објекту, на кат.парцели бр. 5594 КО Нови Пазар

26.09.2017.год. .pdf
44. Саопштење о концентрацији полена за период од 18.09. до 24.09.2017. године 26.09.2017.год. .rar
45. Саопштење о концентрацији полена за период од 25.09. до 01.10.2017. године 04.10.2017.год. .rar
46.  Саопштење о концентрацији полена за период од 02.10. до 08.10.2017. године 12.10.2017.год. .rar
47.  Саопштење о концентрацији полена за период од 09.10. до 15.10.2017. године 17.10.2017.год. .rar 
48. 

Обавештење за јавност о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат производње пелета из струготине, на кат. парцели бр. 1156/8 и 1157/5 КО Постење у Новом Пазару

19.10.2017.год. .pdf
49. 

Обавештење за јавност о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат, инсталације радио базне станице за мобилну телефонију „Нови Пазар 29“ у ул. Емина Реџепагића бр. 66, на стамбеном објекту, на кат.парцели бр. 5543/1 КО Нови Пазар

19.10.2017.год. .pdf 
50. Саопштење о концентрацији полена за период од 16.10. до 22.10.2017. године 24.10.2017.год. .rar
51.

Обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат инсталације радио базне станице „Нови Пазар 30“, на стамбеном објекту  у ул. Емина реџепагића бр. 17, на катастерској парцели бр. 5594  КО Нови Пазар

11.12.2017.год. .pdf
52.

Обавештење о донетом решењу којим се одбија захтев за давање сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину за пројекат инсталације радио базне станице за мобилну телефонију  „Нови Пазар 29“,  у ул. Емина Реџепагића бр. 66, на кат. парцели бр. 5543/1  КО Нови Пазар

11.12.2017.год. .pdf

 

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA