A- A A+

Обавештења

 

2018.

Р.бр.ДокументДатум објавеПреузимање
01.

Извештај о испитивању воде за пиће основних школа које имају сопствене изворе за снабдевање водом и јавних чесама

12.01.2018.год. .pdf
02.

Извештај о испитивању квалитета површинских вода, на територији града Новог Пазара 2017. годину

12.01.2018.год. .pdf
03.

Извештај о анализи земљишта и седимента

08.02.2018.год. .pdf
04.

Извештај о мерењу буке у животној средини

08.02.2018.год. .pdf
05.

Обавештење за јавност о потреби процене утицаја на животну средину за пројекатизградње бензинске станице за снабдевање горивом моторних возила, на катастарској парцели бр. 11346/1 КО Нови Пазар у улици Михајила Пупина бб

08.02.2018.год. .pdf
06.

Обавештење за јавност о поновљеном поступаку за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину, за пројекат инсталације радио базне станице за мобилну телефонију „Нови Пазар 30“ у ул. Емина Реџепагића бр. 17, на стамбено - пословном објекту, на кат.парцели бр. 5594 КО Нови Пазар, носиоца пројекта „Теленор“ д.о.о. из Београда

23.02.2018.год. .pdf
07.

Саопштење о концентрацији полена за период од 12.02.2018. до 18.02.2018. године

23.02.2018.год. .rar
08. Саопштење о концентрацији полена за период од 19.02.2018. до 25.02.2018. године 27.02.2018.год. .rar
09. Извештај о мерењу квалитета ваздуха у Новом Пазару за период од 11.01.2018. до 09.02.2018. године 07.03.2018.год. .pdf
10. Саопштење о концентрацији полена за период од 26.02.2018. до 04.03.2018. године 07.03.2018.год. .rar
11. Саопштење о концентрацији полена за период од 05.03.2018. до 11.03.2018. године 14.03.2018.год. .rar
12. Саопштење о концентрацији полена за период од 12.03.2018. до 18.03.2018. године 21.03.2018.год. .rar
13. Саопштење о концентрацији полена за период од 19.03.2018. до 25.03.2018. године 27.03.2018.год. .rar
14. Саопштење о концентрацији полена за период од 26.03.2018. до 01.04.2018. године 04.04.2018.год. .rar
15. Обавештење за јавност о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат постројења за управљање неопасним отпадом, на катастарској парцели бр. 202 КО Паралово 04.04.2018.год. .pdf
16. Саопштење о концентрацији полена за период од 30.04.2018. до 06.05.2018. године 09.05.2018.год. .rar
17. Саопштење о концентрацији полена за период од 07.05.2018. до 13.05.2018. године 16.05.2018.год. .rar
18. Саопштење о концентрацији полена за период од 14.05.2018. до 20.05.2018. године 23.05.2018.год. .rar
19.

Обавештење о донетом решењу којим је утврђено да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат – инсталација постројења за управљање отпадом (спалионица анималног неопсаног отпада),  на кат. парцели бр. 202 КО Паралово

24.05.2018.год. .pdf
20. Саопштење о концентрацији полена за период од 21.05.2018. до 27.05.2018. године 30.05.2018.год. .rar
21. Саопштење о концентрацији полена за период од 28.05.2018. до 03.06.2018. године 05.06.2018.год. .rar

 

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA