A- A A+

Служба интерне ревизије

 

Служба интерне ревизије града Новог Пазара основана је 30.01.2014.године (Сл.лист града Новог Пазара  бр.2/2014).

Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и активност консалтинга осмишљена да дода вредности и побољша пословање организације.

Она помаже организацији да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплиновани приступ процењивању и побољшању ефективности управљања ризиком, контрола и корпоративног управљања.

Служба интерне ревизије обавља послове из свог делокруга у складу са Уставом, законом о бужетском систему, Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упуствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, статутом града Новог Пазара и Повељом интрне ревизије града Новог Пазара.

RРуководилац службе


munir poturak

Мунир Потурак

-дипл. ецц-

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕАкта службе

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Одлука о оснивању Службе интерне ревизије .pdf .doc
2. Стратешки план интерне ревизије .pdf .doc
3. Повеља интерне ревизије .pdf .doc
4. Годишњи план интерне ревизије Града Новог Пазара за 2017. годину .pdf .doc
5. Годишњи извештај о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за 2016. годину .pdf .doc

 

0
0
0
s2smodern

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA