A- A A+

ЗахтевиР.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. С05.01 Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину .pdf
2. С05.02 Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину .pdf
3. С05.03 Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја .pdf
4. С05.04 Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину .pdf
5. С05.05 Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања пројекта на животну средину .pdf
6. С06.01 Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада .pdf
7. С06.02 Захтев за издавање дозволе за складиштење отпада .pdf
8. С06.03 Захтев за издавање дозволе за одлагање отпада .pdf
9. С06.04 Захтев за издавање дозволе за третман отпада .pdf
10. С06.05 Захтев за ревизију дозволе на захтев оператера .pdf
11. С06.06 Захтев за ревизију услова у дозволи .pdf
12. С06.07 Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом .pdf 
13. С06.08 Захтев за издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт .pdf Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA