A- A A+

Lokalni registar izvora zagađivanja

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu br. 1. - Lista 2. Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalni registar izvora zagađivanja.

Potrebno je u skladu sa Uputstvom, u elektronskoj formi popuniti pet priloženih obrazaca i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

  1. Jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu: Gradska uprava za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Odeljenje za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, Odsek za zaštitu životne sredine, Novi Pazar ul. Stevana Nemanje br. 2
  2. Jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Obaveštenje Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Novi Pazar .pdf
2. Pravilnik o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka .pdf
3. Uputstvo registra izvora zagađivanja .pdf
4. Prilog 1 - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje .pdf
5. Prilog 2 - Spisak zagađujućih materija .pdf
6. Prilog 3 - Spisak zagađujućih materija za vazduh .pdf
7. Prilog 4 - Spisak zagađujućih materija za vodu .pdf
8. Obrazac 1 - Opšti podaci o izvoru zagađivanja .xls
9. Obrazac 2 - Emisije u vazduh .xls
10. Obrazac 3 - Emisije u vode .xls
11. Obrazac 4 - Emisije u zemljište .xls
12. Obrazac 5 - Upravljanje otpadom .xls

 

LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANJA
R.BR.NAZIV FIRMEPREUZIMANJE
DOKUMENTACIJE
1. A.D. Novi Pazar-put .rar
2. Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad .rar
3. JKP Gradska toplana .rar
4. Opšta bolnica Novi Pazar .rar
5. Minel rastavljači d.o.o. .rar
6. Ustanova za sport Novi Pazar .rar
7. JOIN d.o.o. Novi Pazar .rar
8. SKKTR Jasmin Novi Pazar .rar
9. TRI-B d.o.o. .rar
10. Classic Jeans d.o.o. .pdf
11. Conto Bene Jeans .rar

Potkategorije

Vlada Republike Srbije
USAID
ЕУПРО+
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
unops