A- A A+

VAŽNE INFORMACIJE   |   OBAVEŠTENJA   |   GRADSKI ŠTAB   |   DOKUMENTA  VAŽNI TELEFONI

Važni telefoni

Zavod za javno zdravlje Novi Pazar - dežurni brojevi za sumnje na virus COVID-19


R.br. Kontakt telefon
1. 064/407-87-78
2. 064/407-87-79
3. 062/193-30-59
4. 063/162-37-76
5. 064/825-37-14

 

CALL CENTAR za dostavu prehrambenih namirnica, vode, lekova i ostalih potrebština starijim licima (65+)


R.br. Kontakt telefon
1. 020/311-902
2. 063/178-33-17
3. 065/564-06-36
4. 061/165-35-14

 

Zdravstvena ambulanta “Medicina rada” (ul. Dimitrija Tucovića bb) određena je za prijem pacijenata koji su febrilni, koji imaju respiratorne ili zdravstvene tegobe ili temperaturu


R.br. Kontakt telefon
1. 020/311-077
2. 064/881-74-92
3. 064 881-74-98
4. 064 881-74-99

 

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove - telefon za zakazivanje


R.br. Kontakt telefon
1. 020/313-644

Odeljenje za društvene delatnosti (ul. Šabana Koče) - telefon za zakazivanje

R.br. Kontakt telefon
1. 020/319-580

 

Dom zdravlja Novi Pazar


U skladu sa novonastalom situacijom i mjerama Vlade R.Srbije u borbi protiv virusa COVID-19, pacijentima je omogućeno kontaktiranje svog izabranog lekara na njegov lični broj telefona u toku radnog vremena ustanove, od 7 do 18 časova, za informacije i prepis terapije.

R.br. Ime i prezime lekara Kontakt telefon
1. Nataša Mijailović 064/134-27-73
2. Fuad Džanković 063/818-91-61
3. Edin Karišik 060/431-11-90
4. Lejla Emrović 063/161-39-93
5. Mirsada Spahić 066/604-90-49
6. Biljana Milović 064/418-57-67
7. Sabina Halilagić 062/177-37-98
8. Lenka Jaćović 064/408-30-48
9. Vahid Ziljkić 069/122-12-23
10. Azra Kajević 064/571-56-59
11. Almasa Ikić 066/699-09-92
12. Tutić Suad 064/421-27-26
13. Suzana Ilić 065/525-46-37
14. Semir Etemović 065/649-52-60
15. Senka Fehratović 064/430-76-98
16. Azemina Omerović 064/881-75-51
17. Selima Kolašinac 063/599-640
18. Ljubinko Vasiljević 063/311-341
19. Arzu Halo Sargu 064/907-90-72
20. Ajsela Nuković 062/400-444
21. Ibrahim Bojadžić 064/576-96-36
22. Aldin Nicević 061/209-32-66
23. Elma Daca 064/404-78-54
24. Almedin Mučić 064/881-74-03
25. Marija Dobrić 064/404-78-55
26. Irfan Škrijelj 061/209-32-67
27. Edina Bajrović 064/404-78-51
28. Ibrahim Dervović 060/057-31-11
29. Sabina Kurtović 066/552-37-87
30. Naza Vrcić 066/832-72-55
31. Emina Oklapi 063/818-90-66
32. Azra Zuković 064/881-74-89
33. Elvira Kadrić 064/133-66-66
34. Milica Dugalić-Barlov 066/577-72-59
35. Srđan Milošević 064/285-62-95
36. Lirija Hamidović 063/858-97-07
37. Mirsada Gološ 062/831-70-13
38. Sehada Jukić 064/176-67-26
39. Naja Suljković 066/530-81-59
40. Maida Biberović 062/702-055

Brojevi telefona izabranih pedijatara dispanzera za decu i omladinu - Novi dispanzer

R.br. Ime i prezime lekara Kontakt telefon
1. Vesna Despotović 064/081-45-34
2. Mirsada Halilović 064/195-66-57
3. Snežana Slavković 064/404-71-48
4. Sanela Delić 065/809-08-81
5. Biljana Đerković 060/469-99-99
6. Dženana Dedeić 064/233-98-98
7. Esma Jusufović 061/638-10-77
8. Sanela Kačapor 061/206-41-56
9. Mirsada Mihović 063/818-91-48
10. Jasmin Hamzagić 068/511-08-46
11. Anđa Đorđević 064/229-39-42
12. Ana Jovanović 064/004-15-25

Brojevi telefona izabranih pedijatara dispanzera za decu i omladinu - Stari dispanzer

R.br. Ime i prezime lekara Kontakt telefon
1. Mirza Ćorović 062/253-567
2. Zineta Kajević 063/173-03-62
3. Almira Sebečevac 061/648-57-09
4. Rajko Popović 065/881-76-09
5. Meliha Bogućanin 060/315-66-77
6. Dženeta Bogućanin 062/852-49-19
7. Esma Garčević 064/216-79-27
8. Birsena Crnišanin 063/693-359
9. Elvira Hadrović 063/857-32-82
10. Meris Kajević 063/173-03-65
11. Alisa Mučić 061/588-80-58

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika