A- A A+

Formiranja stambenih zajednica

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 1. januara 2017. godine predviđa obavezno formiranje stambenih zajednica za sve stambene i stambeno-poslovne zgrade. U slučaju da se do 12. decembra stanari zgrada na teritoriji grada Novog Pazara samostalno ne organizuju i ne oforme stambenu zajednicu, predviđeno je uvođenje prinudne uprave i postavljanje profesionalnih upravnika.

DOKUMENTA ZA FORMIRANJE STAMBENIH ZAJEDNICA 

R.BR.DOKUMENTPREUZIMANJE
1. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada .pdf .doc
2. Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice .pdf
.doc
3.

Obrazac prijave za ažuriranje podataka koji se evidentiraju u registru stambenih zajednica

.pdf  .doc 
4. Primer zapisnika sa konstitutivne sednice skupštine stambene zajednice sa Odlukom o izboru upravnika .pdf  .doc 

 

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika