A- A A+

ZAKONSKA REGULATIVA   |   ZAHTEVI   |   AKTIVNOSTI   |   OBAVEŠTENJA |   STUDIJE NA JAVNI UVID

Obaveštenja

 

2018.

R.br.DokumentDatum objavePreuzimanje
01.

Izveštaj o ispitivanju vode za piće osnovnih škola koje imaju sopstvene izvore za snabdevanje vodom i javnih česama

12.01.2018.god. .pdf
02.

Izveštaj o ispitivanju kvaliteta površinskih voda, na teritoriji grada Novog Pazara 2017. godinu

12.01.2018.god. .pdf
03.

Izveštaj o analizi zemljišta i sedimenta

08.02.2018.god. .pdf
04. Izveštaj o merenju buke u životnoj sredini 08.02.2018.god. .pdf
05. Obaveštenje za javnost o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje benzinske stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila, na katastarskoj parceli br. 11346/1 KO Novi Pazar u ulici Mihajila Pupina bb 08.02.2018.god. .pdf
06. Obaveštenje za javnost o ponovljenom postupaku za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, za projekat instalacije radio bazne stanice za mobilnu telefoniju „Novi Pazar 30“ u ul. Emina Redžepagića br. 17, na stambeno - poslovnom objektu, na kat.parceli br. 5594 KO Novi Pazar, nosioca projekta „Telenor“ d.o.o. iz Beograda 23.02.2018.god. .pdf
07. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 12.02.2018. do 18.02.2018. godine 23.02.2018.god. .rar
08. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 19.02.2018. do 25.02.2018. godine 27.02.2018.god. .rar
09. Izveštaj o merenju kvaliteta vazduha u Novom Pazaru za period od 11.01.2018. do 09.02.2018. godine 07.03.2018.god. .pdf
10. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 26.02.2018. do 04.03.2018. godine 07.03.2018.god. .rar
11. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 05.03.2018. do 11.03.2018. godine 14.03.2018.god. .rar
12. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 12.03.2018. do 18.03.2018. godine 21.03.2018.god. .rar
13. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 19.03.2018. do 25.03.2018. godine 27.03.2018.god. .rar
14. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 26.03.2018. do 01.04.2018. godine 04.04.2018.god. .rar
15.

Obaveštenje za javnost o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat postrojenja za upravljanje neopasnim otpadom, na katastarskoj parceli br. 202 KO Paralovo

04.04.2018.god. .pdf
16. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 30.04.2018. do 06.05.2018. godine 09.05.2018.god. .rar
17. Saopštenje o koncentraciji polena za period od 07.05.2018. do 13.05.2018. godine 16.05.2018.god. .rar

 

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika