A- A A+

Grad pomaže unapređenje uslova života u stambenim zgradama

Skupština Grada Novog Pazara donela je odluke koje će unaprediti postupak investicionog održavanja zgrada. Na ovaj način stvoren je pravni osnov za raspisivanje konkursa za sufinasiranje investiconih radova u stambenim zgradama. Ovi radovi podrazumevaju sanaciju ravnih krovova, investiciono održavanje fasada, unapređenje energetske efikasnosti, zamenu dotrajalih instalacija i građevinskih materijala. Po Zakonu o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, stanari su obavezni da zgrade održavaju, ali grad želi da pomogne investicino održavanje i unapređenje svojstva zgrade, što je čini javni interes. Ovaj javni interes je definisan u cilju poboljšanja uslova života stanara i sprečavanja neželjenih situacija ugrožavanja životne sredine, imovine i slično. Stanari će biti u obavezi da jedan deo sredstava obezbede, što će biti i uslov sa apliciranje na konkurs.

Javni poziv će biti raspisan po stupanju na snagu Odluke o budžetu za 2019. U javnom pozivu će decidno biti opisani uslovi konkursa, kriterijum za odabir i način rada komisije Rad ove komisije će biti tansparentan budući da će tekst poziva i svi dokumenti koji nastanu u radu komisije biti objavljeni na sajtu. Na konkurs za sufinansiranje će moći da se prijave jedino stambene zgrade koje su se registrovale i izabrale upravnika zgrade.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika