A- A A+

Usvojena Deklaracija o opredeljenosti postupanja prema ženama žrtvama nasilja

Potpisivanjem Deklaracije o ličnoj, profesionalnoj i rukovodilačkoj opredeljenosti za delotvorno delovanje i postupanje protiv nasilja prema ženama u Novom Pazaru, završen je trodnevni seminar koji je održan na Kopaoniku u organizaciji Kulturnog centra “Damad” a na temu “Multisektorski odgovor na rodno uslovljeno nasiljeu Novom Pazaru”. Seminar su podržali Kraljevina Holandija (kroz mantra program) i grad Novi Pazar, u skladu sa loklanom politikom i Strategijom bezbednog grada Novog Pazara koju je usvojila Skupština grada za period 2016- 20120 godina.

Da su umrežavanje i dostupnost institucija ključni u procesu podrške žrtvama nasilja učesnici su isticali u više navrata pa je usvajanje dokumenta potpuno logičan potez ka ostvarivanju tog cilja. Konstatovano da žrtve nasilja od potrage za podrškom najčešće odustaju zbog nepoverenja u sistem, o čemu govore i zvanični statistički podaci, pa je Deklaracija od strane učesnika identifikovana i kao smernica za pravljenje novih koraka na lokalnom nivou, potrebnih da bi žene suočene sa nasiljem, kao i članovi njihovih porodica, prepoznali volju zajednice da im pomogne. Tokom trodnevnog programa usvojeni su konkretni zaključci: Neophodno je unapređenje razmene podataka unutar sistema; podjednako je važno imati u vidu da se tokom pružanja podrške žrtvi ne bavimo procenom mentalnog stanja nasilnika, već procenom rizika slučaja; usvajanjem jedinstvenog obrasca slučaja u postupanju prema žrtvi, institucije zajednički treba da definišu i učine dostupnim hodogram (grafički prikaz kretanja žrtve kroz institucije sistema) naročito značajan faktor poštede u pogledu mogućnosti “ponovnog preživljavanja nasilja usled stalnog prepičavanja događaja”. Neophodno je obratiti mnogo pažnje i na prevenciju a na tom planu izuzetno je važna uloga obrazovno – vaspitnih ustanova, te ostalih mehanizama podrške, ali i identifikacija najslabijih karika u sistemu, odnosno njihovo osnaživanje.

Zakon kaže da je svako obavezan da prijavi nasilje a sa druge strane, žrtvama se u njihovoj potrazi za podrškom ne sme oduzimati ili dovoditi uj pitanje pravo da se osećaju oštećenim, što sve društvene aktere vodi ka sledećem: stalnoj proveri i jačanju ličnih i profesionalnih kapaciteta da sudelujemo u prepoznavanju potencijalnih žrtava nasilja i pružimo im podršku; ka razvijanju senzibiliteta koji će osigurati da o stanju žrtve razmišljamo i delujemo iz njenog a ne iz sopstvenog ugla.

U procesu podrške žrtvi, obim pomoći zavisi od mnogo faktora i ne postoje garancije. Ono što institucije moraju garantovati jeste da se, čak i kada izostane kvalitetna reakcija, žrtva nasilja neće osećati nebitnom i zarobljenom u vrtlogu gde niko ne pokušava da joj pomogne.

Odziv predstavnika svih institucija s teritorije gada Novog Pazara potvrda je opredeljenosti da se na lokalnom nivou u pogledu primene Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i pristupa žrtvama nasilja, odnosno pružanja podrške stvari menjaju na bolje. Svoje viđenje multisektorske saradnje i konkretne predloge koji su rezultirali potpisivanjem Deklaracije o ličnoj, profesionalnoj i rukovodilačkoj opredeljenosti za delotvorno delovanje i postupanje protiv nasilja prema ženama u Novom Pazaru dali su predstavnici Osnovnog i Višeg tužilaštva, Osnovnog, Višeg i Prekršajnog suda, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Hitne službe, oba univerziteta, osnovnih i srednjih škola, Islamske zajednice, lokalne samouprave, Saveta za bezbednost i rodnu ravnopravnost, medija i nevladinih organizacija.

Statistika SOS telefona u Novom Pazaru pokazuje da svake godine najmanje 230 žena žrtava nasilja dobije različitu vrstu pomoći, a da se na godišnjem nivou prosečno registruje 130 novih slučajeva. Kada su u pitanju jednogodišnja iskustva u primeni Zakona za sprečavanje porodičnog nasilja Novi Pazar se ne razlikuje u odnosu na druge lokalne zajednice u Srbiji.

Foto galerija

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika