A- A A+

Plan javnog zdravlja za unapređenje životnog okruženja i zdravstvene zaštite

Stalna konferencija gradova i opština organizator je poslednje radionice o izradi Strateškog plana javnog zdravlja, koja je održana u Novom Pazru. Cilj je da se građanima u Srbiji stvori bolje životno okruženje, ali i unapredi zdravstvena zaštita.

Predstavnici Zavoda za javno zdravlje, ali i Saveta za zdravlje grada Novog Pazara aktivno su učestvovali u svim radionicama Stalne konferencije gradova i opština, kako bi strateški dokument javnog zdravlja, koji je zakonska obaveza bio urađen što kvalitetnije, a sve u cilju da građani budu zdraviji. Izradom Akcionog plana biće definisane aktivnosti i prioriteti u postupku unapređenja zdravstvene zaštite.

Predstavnici Saveta za zdravlje aktivno su učestvovali u radionicama. Član Gradskog veća, Fevzija Murić rekao je da je ovaj dokument sveobuhavatan i da sadrži podatke o navikama, životnoj okolini, soicijalnim i drugim standardima. Ti podaci predstavljaju osnovu za dalje delovanje i postupanje. “Cilj ovog dokumenta je što više smanjiti stopu oboljenja. Plan javnog zdravlja i rad Sveta za zdravlje ima za cilj da preventivno deluje i da utiče na faktore koji dovode do ugrožavanja zdravlja građana.”, rekao je Murić.

Nosilac u relaiziciji ovog plana, kada bude izrađen biće Zavod za javno zdravlje. Ovo je četvrta radionica obuke izrade Plana javnog zdravlja Stalne konferencije gradova i opštine.

0
0
0
s2sdefault

Vlada Republike Srbije
USAID
Evropski PROGRES
Stalna Konferencija Gradova i Opština
OSCE
tika