A- A A+

Град помаже унапређење услова живота у стамбеним зградама

Скупштина Града Новог Пазара донела је одлуке које ће унапредити поступак инвестиционог одржавања зграда. На овај начин створен је правни основ за расписивање конкурса за суфинасирање инвестицоних радова у стамбеним зградама. Ови радови подразумевају санацију равних кровова, инвестиционо одржавање фасада, унапређење енергетске ефикасности, замену дотрајалих инсталација и грађевинских материјала. По Закону о становању и одржавању стамбених зграда, станари су обавезни да зграде одржавају, али град жели да помогне инвестицино одржавање и унапређење својства зграде, што је чини јавни интерес. Овај јавни интерес је дефинисан у циљу побољшања услова живота станара и спречавања нежељених ситуација угрожавања животне средине, имовине и слично. Станари ће бити у обавези да један део средстава обезбеде, што ће бити и услов са аплицирање на конкурс.

Јавни позив ће бити расписан по ступању на снагу Одлуке о буџету за 2019. У јавном позиву ће децидно бити описани услови конкурса, критеријум за одабир и начин рада комисије Рад ове комисије ће бити танспарентан будући да ће текст позива и сви документи који настану у раду комисије бити објављени на сајту. На конкурс за суфинансирање ће моћи да се пријаве једино стамбене зграде које су се регистровале и изабрале управника зграде.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA