A- A A+

План јавног здравља за унапређење животног окружења и здравствене заштите

Стална конференција градова и општина организатор је последње радионице о изради Стратешког плана јавног здравља, која је одржана у Новом Пазру. Циљ је да се грађанима у Србији створи боље животно окружење, али и унапреди здравствена заштита.

Представници Завода за јавно здравље, али и Савета за здравље града Новог Пазара активно су учествовали у свим радионицама Сталне конференције градова и општина, како би стратешки документ јавног здравља, који је законска обавеза био урађен што квалитетније, а све у циљу да грађани буду здравији. Израдом Акционог плана биће дефинисане активности и приоритети у поступку унапређења здравствене заштите.

Представници Савета за здравље активно су учествовали у радионицама. Члан Градског већа, Февзија Мурић рекао је да је овај документ свеобухаватан и да садржи податке о навикама, животној околини, соицијалним и другим стандардима. Ти подаци представљају основу за даље деловање и поступање. “Циљ овог документа је што више смањити стопу обољења. План јавног здравља и рад Света за здравље има за циљ да превентивно делује и да утиче на факторе који доводе до угрожавања здравља грађана.”, рекао је Мурић.

Носилац у релаизицији овог плана, када буде израђен биће Завод за јавно здравље. Ово је четврта радионица обуке израде Плана јавног здравља Сталне конференције градова и општине.

0
0
0
s2sdefault

Влада Републике Србије
USAID
Европски ПРОГРЕС
Стална конференција градова и општина
OSCE
TIKA