A- A A+

Локални регистар извора загађивања

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу бр. 1. - Листа 2. Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања.

Потребно је у складу са Упутством, у електронској форми попунити пет приложених образаца и материјал доставити најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године и то на следећи начин:

  1. Један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица на адресу: Градска управа за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Одељење за заштиту животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду, Одсек за заштиту животне средине, Нови Пазар ул. Стевана Немање бр. 2
  2. Један комплет образаца електронски на е-маил адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
1. Обавештење Градске управе за изворне и поверене послове Нови Пазар .pdf
2. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података .pdf
3. Упутство регистра извора загађивања .pdf
4. Прилог 1 - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање .pdf
5. Прилог 2 - Списак загађујућих материја .pdf
6. Прилог 3 - Списак загађујућих материја за ваздух .pdf
7. Прилог 4 - Списак загађујућих материја за воду .pdf
8. Образац 1 - Општи подаци о извору загађивања .xls
9. Образац 2 - Емисије у ваздух .xls
10. Образац 3 - Емисије у воде .xls
11. Образац 4 - Емисије у земљиште .xls
12. Образац 5 - Управљање отпадом .xls

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops