A- A A+

Служба интерне ревизије

 

Служба интерне ревизије града Новог Пазара основана је 30.01.2014.године (Сл.лист града Новог Пазара  бр.2/2014).

Интерна ревизија је независно, објективно уверавање и активност консалтинга осмишљена да дода вредности и побољша пословање организације.

Она помаже организацији да оствари своје циљеве уводећи систематичан, дисциплиновани приступ процењивању и побољшању ефективности управљања ризиком, контрола и корпоративног управљања.

Служба интерне ревизије обавља послове из свог делокруга у складу са Уставом, законом о бужетском систему, Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упуствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, статутом града Новог Пазара и Повељом интрне ревизије града Новог Пазара.Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops