A- A A+

ГРАД НОВИ ПАЗАР
Опис делатности:
Државни послови
Порески идентификациони број:
104004496
Matični broj: 07192061

Контакт телефон: 020/5151-000
Електронска пошта: grad@novipazar.org.rs

 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Адреса: 
Стевана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар
Радно време: 
од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/5151-308
Електронска пошта: kabinet@novipazar.org.rs

 

КАБИНЕТ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Адреса: 
Стевана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар
Радно време: 
од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/5151-306
Електронска пошта: vladimir.marinkovic@novipazar.org.rs

 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Адреса: Стевана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар
Радно време: од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/5151-317
Интернет адреса: www.eskupstina.novipazar.rs
Електронска пошта: skupstina.grada@novipazar.org.rs


ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Стевана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар
Радно време: од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/5151-000
Електронска пошта: grad@novipazar.org.rs


Лица овлашћено за поступање по захтевима од јавног значаја испред Градске управе за изворне и поверене послове:

Жељко Тиосављевић, шеф Одсека за маркетинг

Александар Ивановић, заштита јавне имовине у Одељењу за имовинско правне послове

Контакт телефон: 020/5151-212
Електронска пошта: informisanje@novipazar.org.rs

 


Лице за заштиту података о личности :

Иван Милановић, руководилац Одељења за заштиту животне средине, ппз, безбедност и здравље на раду

Контакт телефон: 065/9011049
Електронска пошта: ivan.milanovic@novipazar.org.rs


 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Adresa: 7. Јула бб, 36300 Нови Пазар
Radno vreme: од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/320-787
  020/320-786
Интернет адреса: www.lpa.novipazar.rs 
Електронска пошта: lpanpaz@mts.rs

 


 

 

Контакти руководилаца одељења Градске управе за изворне и поверене послове

 

Р.бр. Назив одељења Руководилац Контакт е-маил Контакт телефон
01. Одељење за општу управу Марко Славковић marko.slavkovic@novipazar.org.rs 020/5151-207
02. Одељење за друштвене делатности Садик Угљанин sadik.ugljanin@novipazar.org.rs 020/319-582
03. Одељење за финансије Михрија Зековић mihrija.zekovic@novipazar.org.rs 020/5151-202
04. Одељење за привреду Растко Арсенијевић rastko.arsenijevic@novipazar.org.rs 020/5151-216
05. Одељење за локални економски развој Фуад Голош fuad.golos@novipazar.org.rs 020/5151-209
06. Одељење за скупштинске послове, послове градоначелника и градског већа Есад Махмутовић esad.mahmutovic@novipazar.org.rs 020/5151-311
07. Одељење за урбанизам и изградњу Нихат Црновршанин nihat.crnovrsanin@novipazar.org.rs 020/5151-114
08. Одељење за имовинско-правне послове Хасиба Мурић hasiba.muric@novipazar.org.rs 020/5151-118
09. Одељење за комуналне, стамбене и послове саобраћаја Хидајет Плојовић hidajet.plojovic@novipazar.org.rs 020/5151-101
10. Одељење за заштиту животне средине, здравље и безбедност на раду Иван Милановић ivan.milanovic@novipazar.org.rs 020/5151-102
11. Одељење за инспекцијске послове Менсур Булић mensur.bulic@novipazar.org.rs 020/312-216
12. Одељење за заједничке послове и послове управљања људским ресурсима Селма Елмазбеговић Рахић selma.rahic@novipazar.org.rs 020/5151-218
13. Одељење за информационе технологије Фикрет Никшић fikret.niksic@novipazar.org.rs 020/5151-201
14. Одељење за техничке и помоћне послове, обезбеђење и возни парк Амер Реч amer.rec@novipazar.org.rs 020/5151-210
15. Одељење за информисање Хана Салихагић hana.salihagic@novipazar.org.rs 020/5151-212
16. Одељење за ванредне ситуације и послове одбране Исмаил Дупљак ismail.dupljak@novipazar.org.rs 020/5151-119

 

 


 


Пронађите нас на друштвеним мрежама:

fb Twitter Instagram icon
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Kontakti rukovodilaca odeljenja Gradske uprave za izvorne i poverene poslove

 

R.br. Naziv odeljenja Rukovodilac Kontakt e-mail Kontakt telefon
01. Odeljenje za opštu upravu Marko Slavković marko.slavkovic@novipazar.org.rs 020/5151-207
02. Odeljenje za društvene delatnosti Aladin Brunčević aladin.bruncevic@novipazar.org.rs 020/319-582
03. Odeljenje za finansije Salbin Karišik salbin.karisik@novipazar.org.rs 020/5151-202
04. Odeljenje za privredu Miloš Janić milos.janic@novipazar.org.rs 020/5151-216
05. Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj Irfan Dugopoljac irfan.dugopoljac@novipazar.org.rs 020/5151-213
06. Odeljenje za skupštinske poslove, poslove gradonačelnika i gradskog veća Esad Mahmutović esad.mahmutovic@novipazar.org.rs 020/5151-311
07. Odeljenje za urbanizam i izgradnju Nihat Crnovršanin nihat.crnovrsanin@novipazar.org.rs 020/5151-114
08. Odeljenje za imovinsko-pravne poslove Hasiba Murić hasiba.muric@novipazar.org.rs 020/5151-118
09. Odeljenje za komunalne, stambene i poslove saobraćaja Hidajet Plojović hidajet.plojovic@novipazar.org.rs 020/5151-101
10. Odeljenje za zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost na radu Ivan Milanović ivan.milanovic@novipazar.org.rs 020/5151-102
11. Odeljenje za inspekcijske poslove Mensur Bulić mensur.bulic@novipazar.org.rs 020/312-216
12. Odeljenje za zajedničke poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima Mukadesa Brunčević mukadesa.bruncevic@novipazar.org.rs 020/5151-218
13. Odeljenje za informacione tehnologije Sead Mašović sead.masovic@novipazar.org.rs 020/5151-201
14. Odeljenje za tehničke i pomoćne poslove, obezbeđenje i vozni park Amer Reč amer.rec@novipazar.org.rs 020/5151-210
15. Odeljenje za informisanje Hana Salihagić hana.salihagic@novipazar.org.rs 020/5151-212
16. Odeljenje za vanredne situacije i poslove odbrane Ismail Dupljak ismail.dupljak@novipazar.org.rs 020/5151-119
17.

Odeljenje komunalne milicije 

Imer Jahović imer.jahovic@novipazar.org.rs  


Pronađite nas na društvenim mrežama:

fb Twitter Instagram icon

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops