A- A A+

ГРАД НОВИ ПАЗАР
Опис делатности:
Државни послови
Порески идентификациони број:
104004496
Matični broj: 07192061

Контакт телефон: 020/5151-000
Електронска пошта: kabinet@novipazar.org.rs

 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Адреса: 
Стевана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар
Радно време: 
од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/5151-308
Електронска пошта: kabinet@novipazar.org.rs

 

КАБИНЕТ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Адреса: 
Стевана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар
Радно време: 
од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/5151-306
Електронска пошта: vladimir.marinkovic@novipazar.org.rs

 

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Адреса: Стевана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар
Радно време: од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/5151-317
Интернет адреса: www.eskupstina.novipazar.rs
Електронска пошта: predsednik.skupstine@novipazar.org.rs


ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОРНЕ И ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ

Адреса: Стевана Немање бр. 2, 36300 Нови Пазар
Радно време: од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/5151-300
Електронска пошта: nacelnik@novipazar.org.rs


Лица овлашћена за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја испред Градске управе за изворне и поврене послове, Градског већа, Градоначелника и Скупштине града Новог Пазара:

Мелиха Озгенли

Селма Шаковић

Контакт телефон:

020/5151-207

020/5151-109

Електронска пошта:

meliha.ozgenli@novipazar.org.rs

selma.sakovic@novipazar.org.rs

 


Лице за заштиту података о личности :

Иван Милановић, руководилац Одељења за заштиту животне средине, ппз, безбедност и здравље на раду

Контакт телефон: 065/9011049
Електронска пошта: ivan.milanovic@novipazar.org.rs

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Adresa: 7. Јула бб, 36300 Нови Пазар
Radno vreme: од 7:30 до 15 сати, од понедељка до петка

Контакт телефон: 020/320-787
  020/320-786
Интернет адреса: www.lpa.novipazar.rs 
Електронска пошта: lpanpaz@mts.rs

 


 

 

 

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Контакти руководилаца одељења Градске управе за изворне и поверене послове

 

Р.бр. Назив одељења Руководилац Контакт е-маил Контакт телефон
01. Одељење за општу управу Мелиха Озгенли meliha.ozgenli@novipazar.org.rs 020/5151-207
02. Одељење за друштвене делатности Аладин Брунчевић aladin.bruncevic@novipazar.org.rs 020/319-582
03. Одељење за финансије Михрија Зековић mihrija.zekovic@novipazar.org.rs 020/5151-202
04. Одељење за привреду Милош Јанић milos.janic@novipazar.org.rs 020/5151-216
05. Одељење за локални економски развој Ирфан Дугопољац irfan.dugopoljac@novipazar.org.rs 020/5151-209
06. Одељење за скупштинске послове, послове градоначелника и градског већа Есад Махмутовић esad.mahmutovic@novipazar.org.rs 020/5151-311
07. Одељење за урбанизам и изградњу Нихат Црновршанин nihat.crnovrsanin@novipazar.org.rs 020/5151-114
08. Одељење за имовинско-правне послове Хасиба Мурић hasiba.muric@novipazar.org.rs 020/5151-118
09. Одељење за комуналне, стамбене и послове саобраћаја Хидајет Плојовић hidajet.plojovic@novipazar.org.rs 020/5151-101
10. Одељење за заштиту животне средине, здравље и безбедност на раду Иван Милановић ivan.milanovic@novipazar.org.rs 020/5151-102
11. Одељење за инспекцијске послове Менсур Булић mensur.bulic@novipazar.org.rs 020/312-216
12. Одењеље комуналне милиције Имер Јаховић komunalna.milicija@novipazar.org.rs 020/5151-100
13. Одељење за заједничке послове и послове управљања људским ресурсима Мукадеса Брунчевић selma.rahic@novipazar.org.rs 020/5151-218
14. Одељење за информационе технологије Сеад Машовић sead.masovic@novipazar.org.rs 020/5151-201
15. Одељење за техничке и помоћне послове, обезбеђење и возни парк Ахмедин Бињош ahmedin.binjos@novipazar.org.rs 020/5151-210
16. Одељење за информисање Хана Салихагић hana.salihagic@novipazar.org.rs 020/5151-212
17. Одељење за ванредне ситуације и послове одбране Исмаил Дупљак ismail.dupljak@novipazar.org.rs 020/5151-119


Пронађите нас на друштвеним мрежама:

fb Twitter Instagram icon

Влада Републике Србије
USAID
EP 280 160 CIR1
Стална конференција градова и општина
OSCE
unops